Święto Rzeki Prosny

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 30 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 2 września br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

koncert plenerowy na pl. Wojciecha Bogusławskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z koncertem plenerowym na pl. Wojciecha Bogusławskiego w dniu 16 czerwca br. organizowanym przez CKiS w Kaliszu w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Działań Ulicznych „LA STRADA”, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza, a mianowicie:

 

  • na pl. W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 14 czerwca br. (czwartek) od godz. 20:00 do 17 czerwca (niedziela) do godz.10:00,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) od ok. godz. 15:30 do godz. ok. 23:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego pl. W. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wał Staromiejski oraz jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od pl. W. Bogusławskiego do ul. Jasnej. W związku z powyższym wyjazd z przedmiotowej jezdni pomocniczej możliwy będzie wyłącznie w stronę Mostu Trybunalskiego,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) w al. Wolności (od budynku Sądu Rejonowego) do ul. Bankowej obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów od godz. 18:00 do godz. 24:00,

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wprowadzonymi ograniczeniami oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Powyższe związane jest z kontynuacją remontu ul. Stawiszyńskiej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd poprzez ul. Morelową, ul. Malinową.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z budową sieci ciepłowniczej realizowaną przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.
W związku z powyższym wystąpią istotne zmiany w ruchu kołowym, a mianowicie:

1) W ul. Zamkowej (odc. ul. Chodyńskiego/Kanonicka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Chodyńskiego),

2) Po prawej stronie ww. odcinka ul. Zamkowej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów, a po lewej stronie wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

3) W ul. Kanonickiej (odc. ul. Zamkowa/Grodzka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Grodzkiej),

4) Na wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się na ww. odcinku ul. Kanonickiej wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

5) Pojazdy jadące od strony pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej kierowane będą objazdem przez ul. Grodzką,

6) Wjazd na ul. Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej, a wyjazd przez ul. Złotą oraz ul. Piskorzewską.

Planowany czas trwania robót to 2 tygodnie.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. Pierwszy etap robót prowadzony będzie połówkowo tj. przy naprzemiennym zajęciu lewej i prawej strony ulicy – przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego.
Termin zakończenia całości robót przewidziany jest na 31 lipca br. Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.

Kontynuacja remontu ul. Stawiszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 maja (sobota) w godz. 7:00-14:00 zamknięte zostanie dla ruchu kołowego połączenie ul. Żelaznej z ul. Stawiszyńską.

Powyższe związane jest z kontynuacją remontu ul. Stawiszyńskiej.

Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 7 maja br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej, związane z budową odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej.

W związku z powyższym wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Rajskowska na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Dolnej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd z ul. Rajskowskiej do ul. Łódzkiej ulicami: Dolną, Ciesielską, Próżną oraz Łęgową oraz analogiczny objazd w przeciwnym kierunku. Planowany termin zakończenia robót to 19 maja br.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.