Rodzaje i szczegółowa lista dróg

– AKTUALIZACJA –

Wykaz dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza, będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu:

DROGI KRAJOWE

DROGI WOJEWÓDZKIE

DROGI POWIATOWE

DROGI GMINNE

DROGI WEWNĘTRZNE