Roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 19 września br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na odcinku pomiędzy drogą przebiegającą przy targowisku a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Na czas robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. Na ww. odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wprowadzony zostanie jeden kierunek ruch (od strony drogi przebiegającej przy targowisku w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi),
  2. Dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a możliwy będzie poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
  3. Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych miejscach postojowych na wysokości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (od strony remontowanego odcinka ulicy),
  4. Zamknięty zostanie bezpośredni zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na parking przy bloku nr 11a. Obsługa komunikacyjna tego parkingu możliwa będzie wyłącznie od strony drogi przebiegającej pomiędzy blokami nr 13 a 11.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na remontowanym odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

  • od strony Ronda Honorowych Dawców Krwi przez ul. Podmiejską, Rondo Westerplatte, Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
  • od strony Ronda Westerplatte przez Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
  • od strony Ostrowa Wlkp. przez drogę przebiegającą przy targowisku.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.