Utrudnienia w ruchu kołowym Aleja Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 sierpnia br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kościuszki – strona prawa (patrząc od strony ul. Poznańskiej) i polegał

będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek prawej jezdni al. Wojska Polskiego na długości około 120 m. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
  • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Sadową (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.