Konta bankowe

Z dniem 01.01.2023r. ulegną zmianie numery rachunków bankowych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
Proszę czekać na aktualizacje danych.

Od 01.01.2018r. wpłaty prosimy kierować na konta w PKO BP:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego (roboty w pasie drogowym, reklamy, infrastruktura obca, przejazdy nienormatywne)

94 1020 2212 0000 5002 0387 6109

– opłaty parkingowe związane z działalnością Strefy Płatnego Parkowania

96 1020 2212 0000 5902 0387 6117

– zobowiązania należytego wykonania robót (kaucje)

14 1020 2212 0000 5302 0387 6141

– wadia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

05 1020 2212 0000 5202 0387 6158