Konta bankowe

Z dniem 01.01.2023r. zmieniły się numery rachunków bankowych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

Od 01.01.2023r. wpłaty prosimy kierować na konta w SANTANDER BANK S.A:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego (roboty w pasie drogowym, reklamy, infrastruktura obca, przejazdy nienormatywne)

36 1090 1128 0000 0001 5112 4328

– opłaty parkingowe związane z działalnością Strefy Płatnego Parkowania

09 1090 1128 0000 0001 5112 4329

– zobowiązania należytego wykonania robót (kaucje)

25 1090 1128 0000 0001 5112 4332

– wadia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

95 1090 1128 0000 0001 5112 4333