Aktualności

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do Rogatki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 20 czerwca br. (poniedziałek) od godz. 8,00 rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I ”,
obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat  na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do „ Rogatki ”. Podjęcie prac na tym odcinku spowoduje całkowite wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat.

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat, na czas prowadzenia robót wprowadzone zostaną następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

 • dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Ułańskiej),  zostanie wyznaczony poprzez ul. Zacisze i ul. Czaszkowską,    
 • przejazd pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów
  w kierunku „Rogatki”), skierowany zostanie na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową,  Lipową , Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
 • na ul. Czaszkowskiej (na odc. od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostanie utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),
 • na ul. Lipowej (na odcinku od „Rogatki do skrzyżowania z ul. Łączną”), zostanie przywrócony pierwotny jednokierunkowy ruch pojazdów.

Istniejący obecnie przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat na wysokości apteki, zostanie wyłączony z użytkowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia
w ruchu przepraszamy.

8 czerwca 2022 r. (w godz. 16.00 do 21.00) zostanie zamknięte połączenie ul. Częstochowskiej i ul. Nowy Świat z Rondem Ptolemeusza – aktualizacja

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia dzisiejszego, dotyczącej utrudnień związanych z układaniem masy bitumicznej na Rondzie Ptolemeusza w dniu 8 czerwca (środa) od godz.16.00, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż przywrócenie połączenia  ul. Częstochowskiej (od strony centrum) i ul. Nowy Świat (od strony ul. Skalmierzyckiej) z Rondem Ptolemeusza nastąpi w dniu 9 czerwca (czwartek) do godz. 6.00.

Utrudnienia na rondzie Ptolemeusza – aktualizacja

W  nawiązaniu  do  naszej  informacji  z  dnia  dzisiejszego,  dotyczącej  utrudnień  związanych  z  układaniem  masy  bitumicznej  na  Rondzie  Ptolemeusza  w  dniu  dzisiejszym,  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Kaliszu  uprzejmie  informuje,  iż  przywrócenie  połączenia  ul.  Częstochowskiej  (od  strony  ul.  Kordeckiego)  z  Rondem  Ptolemeusza  nastąpi  w  dniu  jutrzejszym  (środa)  do  godz.  6.00.  

8 czerwca 2022 r. (w godz. 16.00 do 21.00) zostanie zamknięte połączenie ul. Częstochowskiej i ul. Nowy Świat z Rondem Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu jutrzejszym (środa)  w godz. 16.00 do 21.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Częstochowskiej (od strony centrum) i ul. Nowy Świat (od strony ul. Skalmierzyckiej) z Rondem Ptolemeusza, a także zmiana organizacji ruchu na samym rondzie i dojazdach do ronda . Konieczność wprowadzenia powyższych zmian spowodowana będzie układaniem nawierzchni bitumicznej na Rondzie Ptolemeusza. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na rondzie Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 07.06.2022 r.) od godzin rannych do ok. godz. 17,00 zamknięte zostanie połączenie ul. Kordeckiego z Rondem Ptolemeusza a także zmiana organizacji ruchu na samym rondzie i dojazdach do ronda. Konieczność wprowadzenia powyższych zmian spowodowana jest układaniem nawierzchni bitumicznej na Rondzie Ptolemeusza. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 czerwca br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, rozpocznie się I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku.

Pracami objęta zostanie nawierzchnia Głównego Rynku po stronie wschodniej – na odcinku pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Mariańską

Wyżej wymieniony odcinek nawierzchni Głównego Rynku zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany, w zakresie umożliwiającym dojście do przyległych posesji, punktów handlowych i gastronomicznych oraz budynku Urzędu Miasta.

Na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

 1. wyłączony zostanie częściowo z użytkowania parking przy
  ul. Świętego Stanisława (od strony PSS Społem), na którym zostanie utworzone tymczasowe zaplecze budowy Wykonawcy.
 2. obecnie funkcjonujący jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Rzeźniczej zostanie odwrócony, co oznaczać będzie iż dojazd do ul. Rzeźniczej będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Sukienniczej,
 3. na całym odcinku ul. Rzeźniczej obowiązywał będzie całkowity obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów,
 4. na ul. Św. Stanisława wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – od strony ul. Rzeźniczej w kierunku ul. Śródmiejskiej (z wyjazdem w kierunku ul. Narutowicza),
 5. dla pojazdów jadących od strony Złotego Rogu w tym także od ul. Mostowej, dojazd do ul. Rzeźniczej zostanie wyznaczony przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Sukienniczą,
 6.  dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską (od strony skrzyżowania z ul. Kazimierzowską) wyznaczony zostanie dojazd do ul. Świętego Stanisława przez ul. Franciszkańską,
 7. wyjazd pojazdów z Głównego Rynku (dla pojazdów wjeżdżących od strony ul. Zamkowej) możliwy będzie w ul. Kanonicką (tak jak obecnie ) oraz ul. Złotą,        

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 27 maja br. (piątek) prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac wymagała będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 17:00.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
 2. wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
 3. na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

22 maja – zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 22 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów).

Informacja
dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. (wtorek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Lipowej na odcinku od ul. Handlowej do ul. Legionów.

Ponieważ układana warstwa bitumiczna będzie ostatnią warstwą na jezdni, w godz. 7.00 do godz. 19.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Lipowej,
w tym również wyjazdu (wjazdu) z przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Lipowej.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, ul. Tuwima 4, XX Rodzinnych  Biegów Majkowskich im. Piotra Szymańskiego w dniu 14 maja br. w godz. od 11.00 do 12.30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową na os. Majków.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji.