Aktualności

Ważna informacja !

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu – Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że na wystawionych w dniach 18–19.04.2024 Wezwaniach – Raportach z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za nieopłacony/ nieprzedłużony postój pojazdów w SPP został wskazany błędny numer rachunku bankowego.

W związku z powyższym prosimy o nie dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego ( 91……0890 ) zamieszczonego na wydrukach wezwań-raportów.

Prawidłowy numer rachunku bankowego BOSPP, na który należy dokonywać opłat zamieszczamy poniżej:

09 1090 1128 0000 0001 5112 4329

W tytule wpłaty należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer i serię wezwania- raportu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu:

Numer telefonu 62 504 97 11

Adres mail : bospp@zdm.kalisz.pl

Utrudnienia w ruchu – bieg 29.06.24.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym VI Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 29 czerwca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:

 1. W dniu 29 czerwca br. od godz. 18:00 do 30 czerwca br. do godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9,
 1. W dniu 29 czerwca br. od godz. 20:00 do 30 czerwca br. do godz. 2:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów po lewej stronie ul. Narutowicza (odc. ul. Śródmiejska – ul. Targowa),
 • W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu z zastrzeżeniem pkt.4. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Graniczna – ul. Szapocznikow – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Wojciechowskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – al. Wolności – ul. Bankowa – ul. Wał Staromiejski – ul. Częstochowska – al. Wolności – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Górnośląska – ul. Wrocławska – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Armii Krajowej – ul. Wojciechowskiego – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Szapocznikow – ul. Graniczna – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Hala Arena (meta).

 1. Na niżej wymienionych ulicach na trasie biegu, dopuszczony będzie ograniczony ruch kołowy tj.:
 • Al. Wojska Polskiego (odc. ul. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Wrocławska) – ruch pojazdów w kierunku obwodnicy Nowych Skalmierzyc dopuszczony będzie jednym, skrajnym pasem ruchu. Ruch w kierunku Ronda Westerplatte będzie się odbywać bez ograniczeń.
 • ul. Wrocławska (odc. Al. Wojska Polskiego – ul. Podmiejska) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Podmiejska – ul. Szlak Bursztynowy) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Szlak Bursztynowy – Rogatka) – dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Szlak Bursztynowy jednym, skrajnym pasem ruchu,
 • pl. Kilińskiego – ruch kołowy dopuszczony będzie jezdnią po stronie ul. Warszawskiej, ale wyłącznie w ul. Stawiszyńską (nie będzie możliwości wjazdu w ul. Warszawską oraz ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. ul. Garncarska – ul. Stawiszyńska) – dopuszczony będzie ruch pojazdów w kierunku centrum – bez możliwości wjazdu w pl. Kilińskiego,
 • ul. Łódzka (odc. ul. Warszawska – ul. Szlak Bursztynowy) – dopuszczony będzie ruch pojazdów dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. ul. Górnośląska – Rondo Ptolemeusza) – dopuszczony będzie ruch pojazdów prawą jezdnią (w kierunku Ronda Ptolemeusza).
 1. Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu, ruch pojazdów będzie się mógł odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Utrudnienia w ruchu-zamknięcie wiaduktu kolejowego Częstochowska – Rzymska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowska – Rzymska w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

Ze względu na charakter i technologię prowadzonych robót konieczne jest całkowite wyłączenie z ruchu kołowego i pieszego odcinków ul. Częstochowskiej, ul. Rzymskiej i ul. Krzywej w obrębie wiaduktu, z pozostawieniem pełnej przejezdności skrzyżowania ul. Rzymskiej z ul. Słowiańską/Galla Anonima oraz z ul. Wykopaliskową.

Na czas trwania robót wyznaczone zostaną następujące trasy objazdu:

 1. Od strony ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Rzymskiej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia oraz autobusów komunikacji zbiorowej przez ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza i ul. Wykopaliskową;
 1. Od strony ul. Rzymskiej w kierunku ul. Częstochowskiej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia oraz autobusów komunikacji zbiorowej przez ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza i ul. Ks. Jolanty;
 1. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 20 t od strony granicy miasta Kalisza (ul. Rzymska) drogą powiatową nr 4630P przez m. Żydów do m. Borek i dalej drogą powiatową nr 6232P do ul. Starożytnej i ul. Ks. Jolanty – z dojazdem do ul. Częstochowskiej. Objazd od strony Kalisza do Grabowa dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 20 t wg. trasy jak wyżej;
 1. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 t od strony m. Grabów w kierunku Kalisza przez odcinek drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Grabów, następnie drogą wojewódzką nr 449 do m. Brzeziny, dalej drogą powiatową nr 6232P w kierunku m. Godziesze, m. Borek, ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty do ul. Częstochowskiej. Objazd od strony Kalisza do Grabowa dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 t wg. trasy jak wyżej;

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu- Czaszkowska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 24 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czaszkowskiej Kaliszu (na odcinku ul. Fabryczna – ul. Nowy Świat). Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. W pierwszej kolejności wykonany zostanie odcinek kanału deszczowego na wysokości posesji ul. Czaszkowska 4. Następnie rozpocznie się zasadnicza część robót na całej długości ulicy objętej przebudową, prowadzona w dwóch etapach – najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie ulicy patrząc od strony ul. Fabrycznej.

Całość prac prowadzona będzie z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m. Na czas prac wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont ulicy Słowiańskiej i Sulisławickiej – układanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac związanych z remontem ulicy Słowiańskiej i Sulisławickiej związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

W dniu 27 maja br. w ul. Słowiańskiej prowadzone będą roboty drogowe w dwóch etapach.

Pierwszy odcinek od Restauracji Rendez-Vous do ul. Dalmackiej a następnie drugi odcinek od ul. Dalmackiej do skrzyżowania z ul. Sulisławicką.

Na czas prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów wskazane odcinki ulicy.

W dniu 28 i 29 maja br. ul. Sulisławicka (odcinek od ul. Olszynowej do ul. Metalowców) zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na czas prowadzenia robót.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym – Akademia Ratownicza SAREX-24 KIDS dla dzieci

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w związku z organizowanym przez Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą Nocny Tropiciel RENEGADE/SAREX wydarzeniem pn. „Akademia Ratownicza SAREX-24 KIDS dla dzieci”, w dniu 29 maja br. w godz. 6:00-18:00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Kordeckiego na odcinku pomiędzy ul. Kordeckiego 24 a ul. Zieloną.

Ponadto, na ww. odcinku ul. Kordeckiego od 28.05.br. od godz. 6:00 do 29.05.br. do godz. 18:00 obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 22 maja br. (środa) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z remontem Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. remont nawierzchni mostu wraz z jego izolacją, remont chodników, konserwację stalowych łuków mostu i balustrad oraz prace konserwacyjne pod mostem.

W I etapie, prace prowadzone będą na moście po prawej stronie (patrząc od strony pl. św. Józefa w kierunku al. Wolności) z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m, na którym wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu pojazdów. Ruch pieszy będzie możliwy wyłącznie po chodniku zlokalizowanym po lewej stronie mostu (patrząc od pl. św. Józefa).

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. dla pojazdów jadących od strony pl. św. Józefa, wyznaczony zostanie dojazd do al. Wolności przez ul. Kazimierzowską i Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów,
 2. dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską w kierunku skrzyżowania z ul. Narutowicza wyznaczony zostanie dojazd przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Kazimierzowską,
 3. na skrzyżowaniu ul. Sukiennicza/Kazimierzowska dopuszczona zostanie możliwość skrętu w lewo w ul. Kazimierzowską (dla jadących od strony al. Wolności),
 4. dla pojazdów jadących ul. Kazimierzowską od strony ul. Browarnej wprowadzony zostanie przed ul. Sukienniczą zakaz skrętu w lewo (w kierunku al. Wolności). Dojazd do al. Wolności możliwy będzie objazdem wyznaczonym przez dalszy odcinek ul. Kazimierzowskiej oraz Most Kamienny,
 5. dla pojazdów jadących ul. Sukienniczą od strony ul. Kolegialnej wprowadzony zostanie przed Mostem Trybunalskim nakaz jazdy w prawo w ul. Kazimierzowską. Dojazd do al. Wolności możliwy będzie objazdem wyznaczonym przez ul. Kazimierzowską oraz Most Kamienny.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 12 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II AKTUALIZACJA

W nawiązaniu do informacji przesłanej w dniu 29.04. br. Zarząd Dróg Miejskich  w Kaliszu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w zakresie prac planowanych do rozpoczęcia w dniu 6 maja br. (poniedziałek) ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace w I etapie prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską  a ul. Wykopaliskową (strona prawa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku  ul. Antycznej).

Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Ignacego Paderewskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową ul. Ignacego Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego w Kaliszu. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dokonanie budowy oświetlenia ulicznego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą po lewej stronie ulicy Paderewskiego (patrząc od strony ulicy Wyspiańskiego).

W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ulicy Wyspiańskiego w kierunku ul. Karłowicza.

Dojazd do posesji przylegających do ulicy Paderewskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Wyspiańskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej oraz dokonana zostanie przebudowa wiaduktu kolejowego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Antyczną (strona lewa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Antycznej). Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. zostanie zamknięte połączenie ul. Rzymskiej z ul. Wykopaliskową i ul. Gala Anonima,
 2. ul. Wykopaliskowa i ul. Gala Anonima staną się tzw. ulicami ślepymi (bez przejazdu), zostanie dopuszczony na ww. ulicach dwukierunkowy ruch pojazdów od strony ul. Ptolemeusza,
 3. na wjeździe z ul. Słowiańskiej w ul. Rzymską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w lewo w kierunku ul. Częstochowskiej,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II