System ITS i inteligentne światła

Przygotowany przez Miasto Kalisz projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII „bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu w transporcie indywidualnym i miejskim Miasta Kalisza poprzez realizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (ZSZRD). Dzięki realizacji projektu skrócony zostanie czas przejazdu głównymi arteriami Kalisza.

Przedmiot projektu: 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym funkcjonujący w ciągu głównych (Al. Wojska Polskiego, Górnośląska, Wrocławska) arterii komunikacyjnych w Mieście Kaliszu pomoże rozładować korki w godzinach szczytu. Działanie Systemu polegać będzie na zbieraniu bieżących informacji o sytuacji na drogach, a następnie na dostosowaniu do tej pracy sygnalizacji w newralgicznych punktach miasta. Tam, gdzie będą się tworzyć zatory, automatycznie wydłuży się cykl zielonego światła.

Czas realizacji projektu:
 1.09.2008 r. – 1.10.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 22 446 015,20 zł
Kwota dofinansowania: 19 079 112,92 zł
Wkład własny: 3 386 902,28 zł

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko