Zgłoszenie szkody z OC zarządcy drogi – Miasto Kalisz

UWAGA !!! WYŁACZNIE do zgłaszania szkód powstałych od 02.10.2023 r.

Zgłoszenie szkody w pojeździe, szkody na osobie lub szkody w mieniu (innym niż pojazd) do której doszło na terenie Miasta Kalisza.

Jeśli uszkodzili Państwo samochód lub inne mienie albo doznali uszczerbku na osobie na skutek stanu dróg, za które odpowiada Miasto Kalisz, może przysługiwać Państwu odszkodowanie. Aby je uzyskać, należy dokonać zgłoszenia w sposób przedstawiony poniżej wraz z załączeniem dokumentacji zdarzenia, tj.:

W przypadku szkody w pojeździe:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia wymagana obligatoryjnie:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody, tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • dokumentacja fotograficzna uszkodzeń pojazdu – zdjęcia pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną i jego widocznych uszkodzeń.
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego.

Uzupełniająco – skan lub zdjęcie:

 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innych służb.

 W przypadku szkody na osobie:

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.

UWAGA! Do zgłoszenia szkody na osobie NIE NALEŻY dołączać dokumentacji medycznej. Przekazanie dokumentacji medycznej następuje bezpośrednio do ubezpieczyciela, który prowadzi postępowanie, wraz z innymi wymaganymi przez niego dokumentami.

 W przypadku szkody w mieniu (innym niż pojazd):

Dokumentacja do zgłoszenia zdarzenia:

 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody tj. zdjęcie obrazujące przyczynę szkody (np. ubytek nawierzchni) i zdjęcie pozwalające na zlokalizowanie tej przyczyny na tle otoczenia
  (np. ubytek w nawierzchni wraz z najbliższymi budynkami),
 • oświadczenie świadka,
 • notatka Policji, Straży Miejskiej, innej jednostki.

Zgłoszenia szkody należy dokonać elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie: https:/zdkalisz.zglos.online/
Formularz elektroniczny dotyczy szkód powstałych od dnia 02.10.2023 r.

Aby prawidłowo nadać sprawie bieg, należy mieć przygotowane i dołączyć do zgłoszenia: zdjęcia (zdjęcia ubytku i miejsca zdarzenia oraz zdjęcia uszkodzeń) i skany lub zdjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.

Po zgłoszeniu szkody można również zapisać na dysku i/lub wydrukować złożony formularz.

Wniosek ze zdjęciami oraz innymi wymaganymi dokumentami (patrz wyżej) można również złożyć na formularzu wypełnianym ręcznie po jego wydrukowaniu, a następnie złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, pon. – pt. 7:30 – 15:30.

Formularze do wypełnienia ręcznego można pobrać tutaj:

Szkodę można zgłosić również bezpośrednio do ubezpieczyciela Miasta Kalisza wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, tj. WIENER TU SA VIG., polisa nr COR438453.


Szkody w pojazdach, które powstały przed 02.10.2023 r..

 • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA VIG
 • Numer polisy OC za okres 02.10.2022 r. – 01.10.2023 r. r.: seria K nr 07124297