Utrudnienia w ruchu kołowym – skrzyżowanie ul. Nowy Świat – ul. Ułańskiej – ul. Legionów

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 16 sierpnia br. (wtorek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, rozpocznie się I etap przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat – Ułańska – Legionów na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej i nowych chodników.

Z związku z powyższym w I etapie robót zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • zostanie zamknięte połączenie ul. Ułańskiej z ul. Nowy Świat (wyłączenie z ruchu kołowego ul. Ułańskiej na odc. od istniejącej zatoki autobusowej (na wysokości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) do ul. Nowy Świat),
  • pojazdy przemieszczające się obecnie ul. Legionów w kierunku al. Wolności zostaną skierowane w ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską do centrum miasta,

– na ul. Handlowej (odc. ul. Lipowa – ul. Rzemieślnicza) zostaje utrzymany tak jak obecnie tymczasowy ruch dwukierunkowy,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony „Rogatki” ) zostanie wyznaczony poprzez ul. Lipową, ul. Handlową, ul. Legionów, ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

  • dojazd do ul. Legionów (od strony al. Wolności) zostanie wyznaczony poprzez ul. Częstochowską – Rondo Ptolemeusza i ul. Nowy Świat,

– dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Legionów) zostanie wyznaczony poprzez ul. Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza, ul. Częstochowską, ul. Pułaskiego i ul. Czaszkowską,

  • utrzymana zostanie trasa przejazdu pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (w kierunku „Rogatki”) ulicami: Handlową, Lipową, Legionów, Staszica i ul. Górnośląską,

Przystanki komunikacji miejskiej KLA zlokalizowane na ul. Legionów – Polna 02 i 03, ul. Legionów – Handlowa 01 i 04, ul. Ułańska 02 oraz ul. Bankowa 01 i 02 zostaną wyłączone z użytkowania. Wyznaczone zostaną stosowne objazdy dla autobusów KLA.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.