Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów).

Informacja
dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. (wtorek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Lipowej na odcinku od ul. Handlowej do ul. Legionów.

Ponieważ układana warstwa bitumiczna będzie ostatnią warstwą na jezdni, w godz. 7.00 do godz. 19.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Lipowej,
w tym również wyjazdu (wjazdu) z przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Lipowej.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, ul. Tuwima 4, XX Rodzinnych  Biegów Majkowskich im. Piotra Szymańskiego w dniu 14 maja br. w godz. od 11.00 do 12.30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową na os. Majków.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji.

Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych)

Informacja

dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach 11 – 12 maja br. (środa – czwartek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych. Prace o których mowa wyżej realizowane będą w II etapach tj.:

– etap I obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej lewej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon z pozostawieniem wjazdu (wyjazdu) na ul. Wygon,

– etap II obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej prawej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych z utrzymaniem wjazdu (wyjazdu) do Szpitala Kalmedica, oś Amelia oraz Hotelu Seven.

Ponieważ układana w-wa bitumiczna będzie  ostatnią warstwą na jezdni, zarówno w etapie I jak i w etapie II w godz. 7.30 do godz. 20.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego części jezdni po stronie układanej warstwy bitumicznej, w tym również wyjazdu (wjazdu) z  przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Częstochowskiej.

Przy realizacji prac zarówno w etapie I i II, wprowadzony zostanie zakaz wjazdu pojazdów z Ronda Ptolemeusza w ul. Częstochowską (w kierunku ul. Kordeckiego) oraz zamknięcie  połączenia ul. B. Chrobrego z ul. Częstochowską, natomiast w trakcie realizacji prac w etapie II nastąpi zamknięcie połączenia ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską.

W trakcie prowadzonych prac zarówno w etapie I jak i II, utrzymany zostanie obecnie funkcjonujący na omawianym odcinku ul. Częstochowskiej  jednokierunkowy ruch pojazdów.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń.

Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Łazienna

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 marca br.(poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., – obejmującą ul. Łazienną na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kolegialną/Sukienniczą do Parku Miejskiego.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym (między innymi umożliwienia dojazdu do nieruchomości usytuowanych na odcinku objętym pracami), prowadzenie robót realizowane będzie w dwóch etapach tj.:

I etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej na odc. od skrzyżowania
ul. Kolegialnej/Sukienniczej do skrzyżowania z ul. Kadecką (z zapewnieniem dojazdu do odcinka nie objętego robotami od strony ul. Kadeckiej, na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów),

II etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej od skrzyżowania z ul. Kadecką do Parku Miejskiego (przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Łaziennej z zapewnieniem dojazdu do przyległych nieruchomości nie objętych robotami od strony
skrzyżowania ul. Kolegialnej/Sukienniczej),

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego ul. Łaziennej na odcinku objętym pracami, na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • dojazd do odcinka ul. Łaziennej nieobjętego robotami drogowymi wyznaczony zostanie przez
  ul. Piekarską i ul. Kadecką na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

–        w trakcie realizacji robót na skrzyżowaniu ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski z ul. Kolegialną sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy,

– na odcinkach ulicy Łaziennej objętych robotami obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót – przewidywany termin zakończenia I etapu robót to 4 kwietnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Bieg Smerfna Piątka – utrudnienia w ruchu kołowym 20 marca 2022 roku.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz Biegiem Wiosennym „Smerfna Piątka”,
w dniu 20 marca br. (niedziela) w godz. od 10.55 do 12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na następujących ulicach: ul. Niecałej, pl. Jana Pawła II, ul. Babinej, ul. Wodnej, ul. Parczewskiego, ul. Zamkowej, ul. Główny Rynek, ul. Śródmiejskiej, al. Wolności, ul. Sukienniczej,
ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II, ul. Niecałej.

W związku z powyższym przyjęto następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. na Placu Kilińskiego, skrzyżowanie z ul. Warszawską a 3-go Maja obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu kołowego na czas biegu – w godz. od 10:55 — do godz. 12:00;
 2. zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Babina i Parczewskiego oraz dojazd do wymienionych ulic z: Placu Kilińskiego, Nowego Rynku, Złotej i Wodnej, a także z ulic: Narutowicza, Przechodniej, Złotej, Piskorzewskiej, Kanonickiej i Szklarskiej – w godz. 10:55 – do godz. ok. 11:30 (na czas przebiegnięcia dwóch pętli przez biegaczy, czyli ok. 30 min. od startu). W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie
  i będzie regulowany przez Policję.

Po przebiegnięciu przez biegaczy 2 pętli ul. Babina – Wodna – Parczewskiego (czyli ok. 30 min. od startu głównego) – ulice te będą mogą zostać dopuszczone do ruchu, o czym decyzję podejmie Policja, która będzie regulowała tam ruchem.

 • Ulice: Pl. Św. Józefa, Zamkowa, Główny Rynek i Śródmiejska, do Złotego Rogu,
  Al. Wolności, Sukiennicza, Kolegialna i Plac Św. Józefa, Niecała – objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego na czas biegu – w godz. 10:55 – 12:00; również w tym przypadku ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.
 • W przypadku wyznaczonych miejsc parkingowych, które zlokalizowane będą na trasie biegu – co ok. 20-30 metrów ustawiona zostanie służba porządkowa (ZHP, Strażacy OSP), która kontrolować będzie możliwość wyjazdu pojazdów z parkingów ulicznych.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji.

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 14 marca br. (poniedziałek) prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac wymagała będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 17:00.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
 2. wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
 3. na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej.

Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgodną do posesji Lipowa 34. Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowym:

– w ul. Zgodnej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy,

-do ruchu kołowego zostanie dopuszczony odcinek ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Handlową do skrzyżowania z ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 28 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I ” – obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat na odcinku pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Lipową, powodujący całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odcinku objętym przebudową.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym (między innymi umożliwienia dojazdu do nieruchomości usytuowanych na odcinku objętym przebudową), prowadzenie robót realizowane będzie w dwóch etapach tj.:

I etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Nowy Świat na odc. od ul. Rzemieślniczej do wjazdu na teren PWSZ (z zapewnieniem dojazdu do Hotelu Calisia i PWSZ – od strony ul. Lipowej i „Rogatki” ulicą Nowy Świat, na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów),

II etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Nowy Świat na odc. od wjazdu na teren PWSZ do ul. Lipowej (z zapewnieniem dojazdu do PWSZ i pozostałych nieruchomości od strony ul. Czaszkowskiej i ul. Legionów ulicą Nowy Świat,  na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów).

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odcinku objętym przebudową, na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

 • przejazd pojazdów przemieszczające się obecnie ul. Nowy Świat od strony ul. Legionów w kierunku „Rogatki”, skierowany zostanie na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową i ul. Lipową  na których wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,
 • w trakcie realizacji robót w etapie I, zamknięte zostanie połączenie ul. Czaszkowskiej z ul. Nowy Świat, stąd na ul. Czaszkowskiej na odc. rondo ul. Nowy Świat wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul Czaszkowskiej (patrząc od strony ronda),
 • na wlocie ul. Harcerskiej na „Rogatkę” wyłączony zostanie z ruchu kołowego wewnętrzny pas ruchu na wprost a także pas ruchu na wylocie ( w kierunku ul. Lipowej,

Istniejący obecnie przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat przed „Rogatką”  zostanie wyłączony z użytkowania i w jego miejsce wyznaczony zostanie przystanek tymczasowy na ul. Harcerskiej na wysokości Prywatnej Szkoły Sióstr Nazaretanek,

W trakcie prowadzonych robót zarówno w etapie I jak i II utrzymany będzie przejazd pojazdów w obrębie skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Lipową.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap prac drogowych przebudowy ul. Toruńskiej i ul. Puckiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 7 lutego br. (poniedziałek) od godz. 08.00 w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej” rozpocznie się kolejny etap prac drogowych.

Prace obejmą regulację studni kanalizacyjnych i deszczowych, zaworów oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni po prawej stronie ul. Toruńskiej i ul. Puckiej (patrząc od ul. Warszawskiej).

Na czas przebudowy ww. ciągu ulic jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu do szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów – od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Skarszewskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyznaczone zostaną stosowne objazdy.

Roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Śródmiejskiej z ul. Mostową i mostem kamiennym.

Dojazd do ul. Mostowej i terenu przylegającego, umożliwiony został poprzez odcinek ul. Mostowej przebiegający bezpośrednio przy Kanale Rypinkowskim (przy budynku Banku Pekao) na którym wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów.

Przewidywany termin przywrócenia pierwotnej ruchu to 23 listopada.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem wczorajszym przywrócona została przejezdność na połączeniu ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską oraz na połączeniu ul. Śródmiejskiej z ul. Pułaskiego.