Zezwolenia dla pojazdów osobowych

Uzyskanie zezwolenia na wjazd na drogi objęte znakiem zakazu ruchu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Mieszkańcy i właściciele lokali, które są zlokalizowane na drogach objętych znakiem B1.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania) powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
  • w przypadku prowadzenia punktu handlowego – określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
  • w innym przypadku niż wyżej wymienione należy określić cel wjazdu,
  • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).
 2. Kopia dowodu osobistego z adresem zameldowania (w przypadku mieszkańca).
 3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu należącego do wnioskodawcy.

Miejskie załatwienia sprawy:

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Inżynierii Ruchu ul. Złota 43 (pokój 112)

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu 3 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu miesiąca.

Sposób załatwiania sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty:

brak opłat

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115
z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Informacja dodatkowe:

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 59 85 220, fax: 62 / 59 85 201, e-mail: sekretariat@zdm.kalisz.pl