Kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 16 września br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”, który obejmował będzie prace na odcinku ul. Staszica – ul. Poznańska (lewa jezdnia patrząc od ul. Staszica)

Na czas realizacji robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • całkowicie wyłączona zostanie z ruchu kołowego lewa jezdnia al. Wojska Polskiego na odc. ul. Staszica – ul. Poznańska Dwukierunkowy ruch kołowy skierowany będzie na sąsiadującą prawą jezdnię,
  • zamknięte zostanie połączenie al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką (po stronie objętej przebudową),
  • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Kościuszki) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w prawo (w ul. Poznańską), z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
  • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Dobrzeckiej) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w lewo (w ul. Poznańską)  z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost i w prawo,
  • zamknięte zostaną dla ruchu pieszego chodniki przylegające do lewej jezdni (objętej przebudową) – najpierw na odc. ul. Staszica – ul. Dobrzecka, a następnie na odc. ul. Dobrzecka – ul. Poznańska.

Ze względu na zamknięcie połączenia al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką, wyznaczony zostanie objazd do ul. Dobrzeckiej poprzez ul. Polną, ul. Graniczną i ul. Mikołaja Reja.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.