Prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 2 października br. (sobota) do dnia 3 października br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego/Podmiejska).

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia ul. Podmiejskiej (patrząc od strony Ronda Westerplatte w kierunku Ronda Dobrzec) na odcinku pomiędzy zjazdem do sklepu Biedronka a ul. Graniczną. Ruch kołowy skierowany zostanie na druga jezdnię, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 2. Na rondzie wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost dla jadących ul. Podmiejską od strony Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony Ronda Westerplatte do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego winien się odbywać przez Rondo Dobrzec (zawrócenie na rondzie),
 3. Na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rondo wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w kierunku Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kierunku Ronda Dobrzec winien się odbywać poprzez Rondo Westerplatte (zawrócenie na rondzie).

Wykonawca zastrzega możliwość przełożenia terminu wykonania robót jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające spełnienie reżimu technologicznego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu

Kolejny etap robót drogi wojewódzkiej nr 450

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta – etap I”.

W tym etapie prowadzone będą roboty na jezdni na Rondzie Ptolemeusza oraz na odcinku ul. Nowy Świat w zakresie budowy kanału deszczowego.

W związku z tym niezbędne będzie wyłączenie z ruchu kołowego odcinka zewnętrznego pasa ruchu na rondzie.

Ruch kołowy na Rondzie Ptolemeusza odbywał się będzie po wewnętrznym pasie ruchu.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Nadanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 września br. (piątek) odbędą się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu  drogowym:

 1. na czas przemarszu uczestników uroczystości z Kościoła pw. św. Stanisława i Wojciecha na ul. Główny Rynek, w godz. 11:40-12:15 wstrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Sukienniczej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kolegialnej), ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II oraz ul. Zamkowej,
 2. ul. Główny Rynek zostanie wyłączona z ruchu kołowego na czas przygotowania oraz przebiegu uroczystości – w godz. 07:00-15:30,
 3. ul. Franciszkańska (od ul. Śródmiejskiej do ul. św. Stanisława) – zostanie wyłączona  z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 4. ul. Śródmiejska (od ul. św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 11:40-15:30.

Na ww. odcinku ul. Śródmiejskiej obowiązywał będzie również zakaz parkowania w godz. 07:00-15:30.

 1. ul. św. Stanisława (od ul. Śródmiejskiej do ul. Rzeźniczej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00 – umożliwiony zostanie wyłącznie dojazd do przyległych posesji,
 2. ul. Rzeźnicza (od ul. św. Stanisława do ul. Kolegialnej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 3. na ul. Niecałej obowiązywał będzie zakaz parkowania w dniu 10.09.2021 r. w godz. 08.00 – 18.00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

„II Dni Księstwa Kaliskiego” – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 11 września br. (sobota) na ul. Świętego Stanisława odbędzie się impreza plenerowa pn. „II Dni Księstwa Kaliskiego” organizowana przez Fundację im. Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

W związku z powyższym w dniu 11 września br. (sobota) od godz. 8.00 do 20.00 wyłączony zostanie całkowicie z parkowania parking na ul. Świętego Stanisława (na wysokości Klasztoru oo. Franciszkanów).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udziału w powyższej imprezie dużej liczby uczestników, może zostać podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego następujących ulic.

– ul. Świętego Stanisława (odcinek ul. Śródmiejska – ul. Rzeźnicza),

– ul. Franciszkańska (odcinek ul. Śródmiejska – Świętego Stanisława)

         Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Święto Ulicy Niecałej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy w dniu 4 września br. (sobota) pn. „Święto Ulicy Niecałej”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ww. ulicy.

 1. W dniach od 3 września br. od godz. 18.00 do 4 września br. do godz. 24.00 na ul. Niecałej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.
 • W dniu 4 września br. w godz. od 06:00. do 24:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ww. ulicy

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Rzeki Prosny

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 26 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Rajskowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 12 – 13 lipca br. prowadzone będą prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz dolnej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Rajskowskiej na odcinku od parkingu przy ul. Kowalskiej do mostu na rzece Swędrni.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 6:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Rajskowskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 16 maja – „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 16 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty drogowe – ul. TargowaZarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniach 7 – 10 maja br. prowadzone będą roboty związane z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Targowa/Przechodnia/Franciszkańska.

Na czas robót zamknięty zostanie dla ruchu kołowego przejazd ul. Targową na odcinku pomiędzy ul. Przechodnią a ul. Narutowicza. Dla pojazdów jadących ul. Targową wyznaczony zostanie objazd do ul. Wodnej przez ul. Przechodnią, ul. Parczewskiego, ul. Kanonicką oraz ul. Babiną.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.Utrudnienia ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 28 – 30 kwietnia br. prowadzone będą prace związane z przebudową wyspy rozdzielającej jezdnię ul. Kościuszki pomiędzy ul. Towarową a ul. Chopina. Prace związane są z przygotowaniem objazdu w związku z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki/Towarowa.

Zasadnicze prace związane z budową sieci ciepłowniczej prowadzone będą w dniach 4-12 maja br. Na czas prowadzenia robót ruch pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Kopernika/Kościuszki w kierunku ul. Chopina i al. Wojska Polskiego odbywał się będzie poprzez przebudowaną wyspę rozdzielającą jezdnię ul. Kościuszki.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.