Kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej – do ul. Stawiszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 10 października  br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej – do ul. Stawiszyńskiej.

W tym etapie robót przebudowane zostaną dwa następne odcinki al. Wojska Polskiego tj. prawej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz lewej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej. W godz. 08.00 – 10.00 na wysokości sklepu ALDI ruch kołowy będzie przekierowany przez pas dzielący na przeciwległą (już przebudowaną) jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Majkowską utrzymane zostaną zakazy skrętu w lewo w ul. Majkowską (dla obu kierunków ruchu) oraz wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo z ul. Majkowskiej (od strony ul. 3 Maja) w al. Wojska Polskiego.

Na czas prowadzonych robót utrzymane zostanie ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Utrzymane zostaną objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Kolejny etap prac związanych z przebudową Al. Wojska Polskiego na odcinku Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 4 października  br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową Al. Wojska Polskiego na odcinku Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska.

W tym etapie robót przewidziano:

Na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Serbinowską przebudowę lewej jezdni (patrząc od Ronda Westerplatte).

W godz. 08.00 – 10.00 ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię     Al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy   – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Serbinowską wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Serbinowską dla jadących od strony Ronda Westerplatte.

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Więcej o: Utrudnienia na ul. Piwonickiej 21 września br.

Utrudnienia na ul. Piwonickiej 21 września br.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że zaplanowane na dzień 21 września (sobota) prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Piwonickiej prowadzone będą nie tylko na skrzyżowaniu z ul. Zagorzynek/Sulisławicką, ale na całym odcinku objętym przebudową tj. od skrzyżowania z ul. Obozową do siedziby Obwodowego Urzędu Miar przy ul. Obozowej 7.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 11:00 do 19:00. Prace prowadzone będą  przy całkowitym zamknięciu ul. Piwonickiej dla ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Utrudnienia w ruchu 22 września.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 22 września br. na terenie Miasta Kalisza odbędą się liczne zgromadzenia publiczne.

Mając na uwadze zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, w godz. 10.00 – 18.00 wprowadzone zostaną zakazy parkowania pojazdów na następujących ulicach:

  • ul. Babina (odcinek pl. Kilińskiego do ul. Kanonickiej),
  • ul. Nowy Rynek (naprzeciw Galerii „Tęcza”),
  • ul. Zamkowa (po obu stronach na całej długości ulicy),
  • ul. Śródmiejska (od ul. Narutowicza do ul. Franciszkańskiej).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ul. Piwonickiej z ul. Zagorzynek /Sulisławicka.

Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ul. Piwonickiej z ul. Zagorzynek /Sulisławicka.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 21 września (sobota) w ramach przebudowy ul. Piwonickiej w godz. 16.00 – 19.00 prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Piwonickiej z ul. Zagorzynek /Sulisławicka. 

Prace prowadzone będą  przy całkowitym zamknięciu ww. skrzyżowania dla ruchu kołowego. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.                      

Całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Zielonej w związku z organizacją Parady Policyjnej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizacją Parady Policyjnej związanej z uroczystym otwarciem nowego obiektu jednostki Policji w ramach obchodów 100 – lecia Policji Państwowej, w dniu 19 września br. (czwartek) od godz. 10.00 do godz.15.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Zielonej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Rzeki Prosny

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 30 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 2 września br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

koncert plenerowy na pl. Wojciecha Bogusławskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z koncertem plenerowym na pl. Wojciecha Bogusławskiego w dniu 16 czerwca br. organizowanym przez CKiS w Kaliszu w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Działań Ulicznych „LA STRADA”, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza, a mianowicie:

 

  • na pl. W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 14 czerwca br. (czwartek) od godz. 20:00 do 17 czerwca (niedziela) do godz.10:00,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) od ok. godz. 15:30 do godz. ok. 23:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego pl. W. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wał Staromiejski oraz jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od pl. W. Bogusławskiego do ul. Jasnej. W związku z powyższym wyjazd z przedmiotowej jezdni pomocniczej możliwy będzie wyłącznie w stronę Mostu Trybunalskiego,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) w al. Wolności (od budynku Sądu Rejonowego) do ul. Bankowej obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów od godz. 18:00 do godz. 24:00,

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wprowadzonymi ograniczeniami oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Powyższe związane jest z kontynuacją remontu ul. Stawiszyńskiej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd poprzez ul. Morelową, ul. Malinową.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z budową sieci ciepłowniczej realizowaną przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.
W związku z powyższym wystąpią istotne zmiany w ruchu kołowym, a mianowicie:

1) W ul. Zamkowej (odc. ul. Chodyńskiego/Kanonicka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Chodyńskiego),

2) Po prawej stronie ww. odcinka ul. Zamkowej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów, a po lewej stronie wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

3) W ul. Kanonickiej (odc. ul. Zamkowa/Grodzka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Grodzkiej),

4) Na wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się na ww. odcinku ul. Kanonickiej wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

5) Pojazdy jadące od strony pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej kierowane będą objazdem przez ul. Grodzką,

6) Wjazd na ul. Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej, a wyjazd przez ul. Złotą oraz ul. Piskorzewską.

Planowany czas trwania robót to 2 tygodnie.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.