Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy – utrudnienia w ruchu drogowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 5 sierpnia br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

Zakres prac obejmie przebudowę prawej i lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizację prac podzielono na dwa etapy:

  1. Etap I obejmie prowadzenie robót po prawej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
  2. zwężenie zewnętrznego pasa ruchu ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do 2,75 m oraz pozostałych sąsiadujących pasów ruchu do 5,50 m,
  3. zwężenie jezdni ul. Łódzkiej do jednego (wewnętrznego) pasa ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy do ul. Prusa,
  4. wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
  5. wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy;
  • Etap II obejmie prowadzenie robót po lewej stronie ul. Łódzkiej (patrząc od strony ul. Łęgowej). W tym etapie robót przewidziano:
  • zwężenie dwóch pasów ruchu w ul. Łódzkiej (po stronie prowadzonych robót) do szerokości 5,50 m,
  • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżki pieszo – rowerowej po stronie prowadzonych robót,
  • wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa,
  • wyłączenie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w ul. Łódzkiej oraz ul. Szlak Bursztynowy w obrębie skrzyżowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.