Strefa płatnego parkowania

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

 1. opłata za pół godziny parkowania – 1,00 zł,
 2. opłata za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 3. opłata za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
 4. opłata za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
 5. opłata za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,00 zł.

Opłacanie w parkomacie

W celu wniesienia opłaty przy wykorzystaniu parkomatu należy:

 • wrzucić monety w odliczonej kwocie do otworu wrzutowego, czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty (parkomat akceptuje monety 10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2zł, 5zł, nie wydaje reszty, a minimalna opłata wynosi 50 gr),
 • potwierdzić zakup naciskając zielony przycisk,
 • pobrać wydrukowany bilet i umieścić za przednią szyba pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolującego.

Opłacanie za pomocą systemu „moBILET”

Dostępne są trzy sposoby rejestracji:

SPOSÓB 1: SMS

 • wysyłamy SMS pod numer 7055 (koszt 62 gr. brutto) w treści wpisując moBILET i numer rejestracyjny naszego samochodu,
 • otrzymujemy zwrotną wiadomość z linkiem do pobrania aplikacji i dane dostępowe

SPOSÓB 2: WWW

 

 • na stronie www.mobilet.pl podajemy numer telefonu komórkowego, e-mail i ustalamy hasło
 • otrzymujemy link do pobrania aplikacji

SPOSÓB 3: SKLEPY Z APLIKACJAMI

 • aplikację moBILET można bezpłatnie pobrać z Google Play i App Store
 • z poziomu aplikacji dla smartfonów można łatwo i szybko skonfigurować niezbędne ustawienia, np. numer rejestracyjny samochodu

Wnoszenie opłat przy wykorzystaniu aplikacji:

 • parkujemy na miejscu postojowym i uruchamiamy aplikację moBILET,
 • wybieramy przewidywany czas parkowania,
 • zatwierdzamy parkowanie i otrzymujemy potwierdzenie,
 • wybrany czas parkowania możemy w dowolnej chwili przedłużyć lub zatrzymać bez wracania do samochodu,
 • aplikacja wymaga dostępu do Internetu przez komórkę, w czasie operacji zakupu przesyłane są minimalne ilości danych.

O czym należy pamiętać?

ZASILENIE KONTA
Rozliczenia w systemie „moBILET” funkcjonują na zasadzie prepaid, czyli zasilenia konta rozliczeniowego. Każdy użytkownik systemu posiada indywidualne konto w formie elektronicznej portmonetki, które może zasilać dowolną kwotą. Nie ma tutaj żadnych limitów czasowych – wpłacone środki można wykorzystywać przez dowolny okres. Na www.mobilet.pl można zasilić konto korzystając z szybkich przelewów bez prowizji. Użytkownicy, którzy rejestrują się za pomocą SMS-a, otrzymują automatyczne zasilenie konta kwotą do 3 zł, tak by móc natychmiast skorzystać z usługi. Wykorzystana kwota zostaje potrącona przy pierwszym zasileniu konta przez użytkownika.

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Kierowca musi odpowiednio oznaczyć swój pojazd na potrzeby kontroli, umieszczając za przednią szybą w widocznym miejscu winietę „moBILET”. W Biurze Obsługi SPP można otrzymać bezpłatne winiety „parkuję z moBILET”. Wystarczy również pozostawiony w samochodzie wydruk wzoru winiety (wzór można pobrać z www.mobilet.pl). Kontrola wnoszenia opłat w systemie moBILET polega na sprawdzaniu numeru rejestracyjnego w bazie danych.

Wykupienie abonamentu

 • opłata abonamentowa tygodniowa – 50 zł,
 • opłata abonamentowa dwutygodniowa – 80 zł,
 • opłata abonamentowa miesięczna – 120 zł.

Wykupienie abonamentu do  „Kaliskiej Karty Mieszkańca”

 • opłata abonamentowa miesięczna 100 zł.

W przypadku ubiegania się o Abonament do „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania należy przedstawić następujące dokumenty: Kaliską Kartę Mieszkańca, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, z którego wynika prawo własności lub współwłasności pojazdu, a w przypadku osób niebędących właścicielami pojazdu, dokument potwierdzający uprawnienie do dysponowania tym pojazdem. Abonament SPP-KKM wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu na okres jednego miesiąca.

 

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE

Wykupujący otrzyma abonament który należy umieścić za przednią szybą.

Wykupienie abonamentu specjalnego „E” – dla pojazdów z napędem elektrycznym

 • koszt wydania identyfikatora – rocznie 20 zł,

W przypadku ubiegania się o Abonament Specjalny „E” SPP dla pojazdów z napędem elektrycznym, właściciel pojazdu, obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający prawo własności w dowodzie rejestracyjnym z odpowiednio wypełnioną pozycją P.3, a w przypadku osób niebędących właścicielami pojazdu, dokument potwierdzający uprawnienie do dysponowania tym pojazdem.

Sprzedaż wyłącznie w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 (czynne od poniedziałku do piątku 10 – 18)
Sposób płatności: wyłącznie gotówka.

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

Wykupienie identyfikatora  – dla mieszkańców zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania

Stawki podstawowe:

 • opłata miesięczna – 10 zł,
 • opłata kwartalna – 20 zł,
 • opłata roczna – 70 zł.

KOLEJNY POJAZD
Opłata ryczałtowa dla mieszkańców zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania za każdy kolejny pojazd, w wypadku gdy pod tym samym adresie zarejestrowany jest więcej niż jeden pojazd obliczana jest jako iloczyn stawek podstawowej  określonej w ust. 1 pkt8 i kolejności zarejestrowania każdego następnego pojazdy BOSPP (np. opłata miesięczna za drugie pojazd 10 zł x 2 = 20 zł, za trzeci pojazd 10 zł x 3 = 30 zł).

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

Dla osób niepełnosprawnych

 • koszt wydania identyfikatora – rocznie 20 zł,
  Identyfikator może otrzymać osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się.

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

Wydzielenie zastrzeżonego miejsca parkingowego (koperty) – koszt miesięczny 450 zł.

W Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu można dokonywać zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (karty płatnicze, IKO, BLIK).

Pliki do pobrania: