XLI Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 2 października br. XLI Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:
I. w dniach 29 września do 3 października

 • na ul. Teatralnej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 29 września (czwartek) od godz. 6:00 do 3 października (poniedziałek) do godz. 12:00,

II. w dniu 2 października (niedziela)

1) na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od godz. 6:00 do godz. 15:00,

2) w al. Wolności (odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 15:00,

3) w ul. Górnośląskiej (odc. od ul. Podmiejskiej do Rogatki – prawa strona jadąc od ul. Podmiejskiej), ul. Śródmiejskiej (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza), ul. Narutowicza, ul. Babinej, pl. Kilińskiego (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Babinej) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 10:00 do 15:00 po stronie trasy biegu głównego,

4) w godz. od 6:00 do 15:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

 • Plac Bogusławskiego,
 • ul. Śródmiejska na odc. od ul. Fabrycznej do Mostu Kamiennego,
 • al. Wolności na odc. od Śródmiejskiej do ul. Bankowej,
 • ul. Bankowa na odc. od Wału Piastowskiego do al. Wolności,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,

5) w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie Policja.
Ulice objęte wyłączeniem z ruchu kołowego to:

 • aleja Wolności,
 • Plac Bogusławskiego,
 • Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
 • Szlak Bursztynowy (odcinek od Ronda Ptolemeusza do ul. Dworcowej),
 • ul. Dworcowa (odc. Szlak Bursztynowy do ul. Miast Partnerskich),
 • ul. Miast Partnerskich (odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej),
 • ul. Podmiejska (odc. od ul. Miast Partnerskich do ul. Górnośląskiej),
 • ul. Górnośląska na całej długości – dwa pasy ruchu w kierunku Rogatki, (dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Podmiejskiej – jednym, skrajnym pasem ruchu),
 • ul. Śródmiejska (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza),
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Wodna (odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babinej),
 • ul. Babina (odc. od ul. Wodnej do pl. Kilińskiego),
 • pl. Kilińskiego (odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja – jezdnia po stronie ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. od pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej),
 • ul. Łódzka (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szlak Bursztynowy) – prawy pas ruchu. Dopuszczony będzie ruch pojazdów: dwoma pasami ruchu dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej oraz jednym pasem ruchu (wewnętrznym) dla jadących od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Szlak Bursztynowy,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. od ul. Łódzkiej do Ronda Ptolemeusza),
 • ul. Częstochowska (odc. od Ronda Ptolemeusza do Pl. Bogusławskiego).

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie – 1 pętla:

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Dworcowa – ul. Miast Partnerskich – ul. Podmiejska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Wodna – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję (z wyjątkiem ul. Górnośląskiej i ul. Łódzkiej jak opisano powyżej). Otwarcie zamkniętych odcinków ulic będzie następowało bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika przez Policję.

6) Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską (od strony ul. Budowlanych) w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony m. Opatówek), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Warszawskiej,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony ul. Warszawskiej), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku m. Opatówek,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Górnośląskiej) będą mogły dojechać wyłącznie do Ronda Ptolemeusza, a następnie w ul. Częstochowska w kierunku ul. Budowlanych,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową (od strony ul. Obozowej) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Polnej (do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą (od strony pl. św. Józefa) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.