Mecz piłkarski na Stadionie Miejskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 31 sierpnia br. (środa) w godzinach od 16:00 do 22:00 wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

  1. Na skrzyżowaniu ul. Łódzka/Szlak Bursztynowy zamknięty zostanie wjazd w ul. Łódzką (na odc. ul. Szlak Bursztynowy – ul. Warszawska) dla pojazdów ciężarowych. Pojazdy jadące ul. Łódzką od strony ul. Miłej skierowane zostaną w ul. Szlak Bursztynowy (wyznaczony zostanie objazd w kierunku Ronda Westerplatte).
  2. Dojazd do ul. Sportowej (w tym do Aquaparku), ul. Żwirki i Wigury oraz odcinka ul. Łódzkiej od ul. Szlak Bursztynowy do ul. Żwirki i Wigury będzie możliwy wyłącznie dla samochodów osobowych i regulowany będzie przez Policję.
  3. W ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (z kierunkiem ruchu w stronę ul. Szlak Bursztynowy) dla pojazdów jadących od al. Gen. Sikorskiego. Ruch pojazdów odbywał się będzie lewym zewnętrznym pasem ruchu ul. Łódzkiej (patrząc od ul. Warszawskiej),
  4. Na skrzyżowaniu ul. Warszawska/Łódzka zamknięty zostanie pas prawoskrętu w ul. Łódzką (dla jadących od centrum miasta).
  5. Wyjazd z ul. Więziennej, ul. Ciepłej i ul. Żwirki i Wigury w ul. Łódzką możliwy będzie wyłącznie w lewo, w kierunku ul. Szlak Bursztynowy.
  6. Na jezdni ul. Łódzkiej (na odcinku ul. Rajkowska – ul. Miła) wyznaczone zostaną do parkowania pojazdów zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Łódzkiej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Jednocześnie informujemy, że w podanym przedziale godzinowym wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02, Łódzka OSRiR 03, Łódzka OSRiR 04 oraz Łódzka Sportowa 05.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.