Strefa płatnego parkowania

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

L.p.OPŁATY JEDNORAZOWEPodstrefa APodstrefa B
1Opłata za postój pojazdu do 15 minut1,00 zł0,50 zł
2Opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu4,00 zł2,50 zł
3Opłata za drugą godzinę postoju pojazdu4,80 zł3,00 zł
4Opłata za trzecią godzinę postoju pojazdu5,70 zł3,60 zł
5Opłata za czwartą i każdą następną godzinę postoju pojazdu4,00 zł2,50 zł

Opłacanie w parkomacie

W celu wniesienia opłaty przy wykorzystaniu parkomatu należy:

  • wrzucić monety w odliczonej kwocie do otworu wrzutowego, czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty (parkomat akceptuje monety 10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2zł, 5zł, nie wydaje reszty, a minimalna opłata wynosi 50 gr),
  • potwierdzić zakup naciskając zielony przycisk,
  • pobrać wydrukowany bilet i umieścić za przednią szyba pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolującego.

Opłacanie za pomocą aplikacji mobilnych:

Regulamin moBiLET

Regulamin mPay

mPay dla Firm


Wykupienie abonamentu, identyfikatora:

L.p.OPŁATY ABONAMENTOWE I
RYCZAŁTOWE
Podstrefa APodstrefa B
1Opłata abonamentowa – tygodniowa100,00 zł50,00 zł
2Opłata abonamentowa – dwutygodniowa160,00 zł80,00 zł
3Opłata abonamentowa – miesięczna300,00 zł120,00 zł
4Opłata abonamentowa – miesięczna do
KKM, KKR3+, KKS
200,00 zł100,00 zł
5Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP
miesięczna (za pierwszy pojazd)
10,00 zł10,00 zł
6Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP
kwartalna (za pierwszy pojazd)
20,00 zł20,00 zł
7Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP
roczna (za pierwszy pojazd)
70,00 zł70,00 zł
8Opłata za wydanie Identyfikatora SPP –
roczna do Karty Parkingowej dla Osób
Niepełnosprawnych
20,00 zł20,00 zł
9Opłata ryczałtowa – miesięczna za
Indywidualne Zezwolenie SPP – Koperta
900,00 zł450,00 zł

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

W Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu można dokonywać zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (karty płatnicze, IKO, BLIK).

Pliki do pobrania: