Strefa płatnego parkowania

Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

L.p.OPŁATY JEDNORAZOWEPodstrefa APodstrefa B
1Opłata za postój pojazdu do 15 minut1,00 zł0,50 zł
2Opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu4,00 zł2,50 zł
3Opłata za drugą godzinę postoju pojazdu4,80 zł3,00 zł
4Opłata za trzecią godzinę postoju pojazdu5,70 zł3,60 zł
5Opłata za czwartą i każdą następną godzinę postoju pojazdu4,00 zł2,50 zł

Opłacanie w parkomacie

W celu wniesienia opłaty przy wykorzystaniu parkomatu należy:

  • Wprowadzić prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu (litery +cyfry),
  • wrzucić monety w odliczonej kwocie do otworu wrzutowego, czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty (parkomat akceptuje monety 10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2zł, 5zł),
  • w przypadku płatności kartą zbliżeniową/BLIK należy na klawiaturze numerycznej wprowadzić lub wybrać klawiszami funkcyjnymi ⇵ zadeklarowaną kwotę celem dokonania opłaty,
  • potwierdzić zakup naciskając zielony przycisk,
  • pobrać wydrukowany bilet i umieścić za przednią szyba pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolującego,
  • w przypadku biletu wirtualnego czyli braku konieczności jego wydruku, wystarczy  wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu i wnieść opłatę. Informacja o wniesionej opłacie za postój zostanie zarejestrowana w systemie kontroli pod warunkiem wprowadzenia prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu (litery + cyfry).

Parkomat nie wydaje reszty

Opłacanie za pomocą aplikacji mobilnych:

Regulamin moBiLET

Regulamin mPay

mPay dla Firm


Wykupienie abonamentu, identyfikatora:

L.p. OPŁATY ABONAMENTOWE I RYCZAŁTOWE Podstrefa A Podstrefa B
1 Opłata abonamentowa –  tygodniowa na numer rejestracyjny 100,00 zł 50,00 zł
1a Opłata abonamentowa – tygodniowa na okaziciela 120,00 zł 60,00 zł
2 Opłata abonamentowa -dwutygodniowa na numer rejestracyjny 160,00 zł 80,00 zł
2a Opłata abonamentowa -dwutygodniowa na okaziciela 190,00 zł 95,00 zł
3 Opłata abonamentowa – miesięczna na numer rejestracyjny 300,00 zł 120,00 zł
3a Opłata abonamentowa – miesięczna „ Na okaziciela” 360,00 zł 140,00 zł
4 Opłata abonamentowa – miesięczna do KKM, KKR3+, KKS 200,00 zł 100,00 zł
5 Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP miesięczna (za pierwszy pojazd) 10,00 zł 10,00 zł
6 Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP kwartalna (za pierwszy pojazd) 20,00 zł 20,00 zł
7 Opłata ryczałtowa – Identyfikator SPP roczna (za pierwszy pojazd) 70,00 zł 70,00 zł
8 Opłata za wydanie Identyfikatora SPP – roczna do Karty Parkingowej dla Osób Niepełnosprawnych 20,00 zł 20,00 zł
9 Opłata ryczałtowa – miesięczna za Indywidualne Zezwolenie SPP – Koperta 900,00 zł 450,00 zł

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

W Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu można dokonywać zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (karty płatnicze, IKO, BLIK).

Pliki do pobrania: