Strefa płatnego parkowania

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:

 1. opłata za pół godziny parkowania – 1,00 zł,
 2. opłata za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 3. opłata za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
 4. opłata za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
 5. opłata za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,00 zł.

Opłacanie w parkomacie

W celu wniesienia opłaty przy wykorzystaniu parkomatu należy:

 • wrzucić monety w odliczonej kwocie do otworu wrzutowego, czas parkowania naliczany jest proporcjonalnie do wniesionej kwoty (parkomat akceptuje monety 10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2zł, 5zł, nie wydaje reszty, a minimalna opłata wynosi 50 gr),
 • potwierdzić zakup naciskając zielony przycisk,
 • pobrać wydrukowany bilet i umieścić za przednią szyba pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolującego.

Opłacanie za pomocą aplikacji mobilnych:

 

Regulamin moBiLET                  Regulamin SkyCash

 

Wykupienie abonamentu

 • opłata abonamentowa tygodniowa – 50 zł,
 • opłata abonamentowa dwutygodniowa – 80 zł,
 • opłata abonamentowa miesięczna – 120 zł.

Wykupienie abonamentu do  „Kaliskiej Karty Mieszkańca”

 • opłata abonamentowa miesięczna 100 zł.

W przypadku ubiegania się o Abonament do „Kaliskiej Karty Mieszkańca”, w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania należy przedstawić następujące dokumenty: Kaliską Kartę Mieszkańca, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, z którego wynika prawo własności lub współwłasności pojazdu, a w przypadku osób niebędących właścicielami pojazdu, dokument potwierdzający uprawnienie do dysponowania tym pojazdem. Abonament SPP-KKM wydawany będzie wyłącznie na numer rejestracyjny pojazdu na okres jednego miesiąca.

 

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE

Wykupujący otrzyma abonament który należy umieścić za przednią szybą.

 

Wykupienie identyfikatora  – dla mieszkańców zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania

Stawki podstawowe:

 • opłata miesięczna – 10 zł,
 • opłata kwartalna – 20 zł,
 • opłata roczna – 70 zł.

KOLEJNY POJAZD
Opłata ryczałtowa dla mieszkańców zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania za każdy kolejny pojazd, w wypadku gdy pod tym samym adresie zarejestrowany jest więcej niż jeden pojazd obliczana jest jako iloczyn stawek podstawowej  określonej w ust. 1 pkt8 i kolejności zarejestrowania każdego następnego pojazdy BOSPP (np. opłata miesięczna za drugie pojazd 10 zł x 2 = 20 zł, za trzeci pojazd 10 zł x 3 = 30 zł).

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

Dla osób niepełnosprawnych

 • koszt wydania identyfikatora – rocznie 20 zł,
  Identyfikator może otrzymać osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się.

INFORMACJA NA SAMOCHODZIE
Wykupujący otrzyma identyfikator który należy umieścić za przednią szybą.

Wydzielenie zastrzeżonego miejsca parkingowego (koperty) – koszt miesięczny 450 zł.

W Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu można dokonywać zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych (karty płatnicze, IKO, BLIK).

 

Pliki do pobrania: