Kolejny etap robót drogi wojewódzkiej nr 450

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta – etap I”.

W tym etapie prowadzone będą roboty na jezdni na Rondzie Ptolemeusza oraz na odcinku ul. Nowy Świat w zakresie budowy kanału deszczowego.

W związku z tym niezbędne będzie wyłączenie z ruchu kołowego odcinka zewnętrznego pasa ruchu na rondzie.

Ruch kołowy na Rondzie Ptolemeusza odbywał się będzie po wewnętrznym pasie ruchu.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Żwirki i Wigury

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 11 września br. (sobota) w godzinach od 16:00 do 22:00 wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawska a ul. Żwirki i Wigury.

Przejazd pojazdów ciężarowych na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką wyznaczony zostanie przez ul. Braci Niemojowskich oraz ul. Miłą.

Dla samochodów osobowych przejazd wyznaczony zostanie przez ul. Braci Niemojowskich oraz ul. Żwirki i Wigury.

Jednocześnie informujemy, że w podanym przedziale godzinowym wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02 oraz Łódzka OSRiR 03.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Nadanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 września br. (piątek) odbędą się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu  drogowym:

 1. na czas przemarszu uczestników uroczystości z Kościoła pw. św. Stanisława i Wojciecha na ul. Główny Rynek, w godz. 11:40-12:15 wstrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Sukienniczej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kolegialnej), ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II oraz ul. Zamkowej,
 2. ul. Główny Rynek zostanie wyłączona z ruchu kołowego na czas przygotowania oraz przebiegu uroczystości – w godz. 07:00-15:30,
 3. ul. Franciszkańska (od ul. Śródmiejskiej do ul. św. Stanisława) – zostanie wyłączona  z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 4. ul. Śródmiejska (od ul. św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 11:40-15:30.

Na ww. odcinku ul. Śródmiejskiej obowiązywał będzie również zakaz parkowania w godz. 07:00-15:30.

 1. ul. św. Stanisława (od ul. Śródmiejskiej do ul. Rzeźniczej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00 – umożliwiony zostanie wyłącznie dojazd do przyległych posesji,
 2. ul. Rzeźnicza (od ul. św. Stanisława do ul. Kolegialnej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 3. na ul. Niecałej obowiązywał będzie zakaz parkowania w dniu 10.09.2021 r. w godz. 08.00 – 18.00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

„II Dni Księstwa Kaliskiego” – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 11 września br. (sobota) na ul. Świętego Stanisława odbędzie się impreza plenerowa pn. „II Dni Księstwa Kaliskiego” organizowana przez Fundację im. Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

W związku z powyższym w dniu 11 września br. (sobota) od godz. 8.00 do 20.00 wyłączony zostanie całkowicie z parkowania parking na ul. Świętego Stanisława (na wysokości Klasztoru oo. Franciszkanów).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udziału w powyższej imprezie dużej liczby uczestników, może zostać podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego następujących ulic.

– ul. Świętego Stanisława (odcinek ul. Śródmiejska – ul. Rzeźnicza),

– ul. Franciszkańska (odcinek ul. Śródmiejska – Świętego Stanisława)

         Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Święto Ulicy Niecałej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy w dniu 4 września br. (sobota) pn. „Święto Ulicy Niecałej”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ww. ulicy.

 1. W dniach od 3 września br. od godz. 18.00 do 4 września br. do godz. 24.00 na ul. Niecałej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.
 • W dniu 4 września br. w godz. od 06:00. do 24:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ww. ulicy

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa ul. Dębowej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji przy ul. Dębowej 10”.

Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia związane z „Calisia Triathlon”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej w dniu 29 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

W godz. od 8:45 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.

     Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.

Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:

z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy):

 1. w kierunku Centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat do Rogatki,
 2. w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską do ul. Poznańskiej (DK nr 12),
 3. w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),
 4. w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego do ul. Godebskiego (DW nr 442),
 5. w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę  ul. Harcerską, ul. Poznańską, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do DW nr 470.

z drogi wojewódzkiej DW nr 470 (w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew):

 1. w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),
 2. w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),
 3. w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, Stawiszyńską, ul. Godebskiego, ul. Piłsudskiego,ul. Stanczukowskiego, ul. Podmiejską, ul. Górnośląską, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Polną, ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).

W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

     Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

     Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Rzeki Prosny

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 26 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 sierpnia br. (sobota) o godz. 6.00 rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Kościuszki – ul. Majkowska.

Prace przygotowawcze obejmą wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Rozpoczęcie zasadniczych robót w zakresie przebudowy w/w odcinka al. Wojska Polskiego planowane jest od 23 sierpnia br. (poniedziałek). Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych.

W pierwszym etapie robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • zamknięta zostanie całkowicie prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odcinkach ul. Kościuszki – ul. Piskorzewie oraz ul. Złota – ul. Majkowska. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Piskorzewie wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Piskorzewie (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Poznańskiej),
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego/ul. Majkowska wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost w kierunku ul. Stawiszyńskiej (dla jadących al. Wojska Polskiego od strony ul. Złotej) – tym samym nie będzie można skręcić z al. Wojska Polskiego w prawo ani w lewo w ul. Majkowską,
 • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. 3 Maja) nie będzie możliwości skrętu w lewo (w kierunku ul. Złotej) oraz jazdy na wprost (w kierunku ul. Długosza) – dopuszczona będzie wyłącznie jazda w prawo w al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Stawiszyńskiej,
 • na wlocie ul. Majkowskiej w al. Wojska Polskiego (od strony ul. Długosza) możliwa będzie jazda wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Złotej) lub w lewo (w kierunku ul. Stawiszyńskiej).

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Dla ww. pojazdów wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, ul. Stanczukowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Godebskiego i ul. Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni w ul. Marii Konopnickiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia br. w ramach przebudowy ul. Marii Konopnickiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Sebinowskiej (na wysokości sklepu „Biedronka”) do skrzyżowania z ul. Kresową.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 08:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Marii Konopnickiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.