Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej – kolejny etap

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 kwietnia br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej po stronie lewej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Torowej w kierunku ul. Karpackiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

ul. Grodzka i ul. Kanonicka – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 kwietnia br. (środa) w godz. 10.00 – 13.00 odbędą się na terenie Katedry pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. Kanonickiej 5 ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.

W związku z powyższym na czas prowadzenia ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. ul. Grodzka (odc. ul. Szklarskiej do ul. Kanonickiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i ul. Adama Chodyńskiego zostanie skierowany w ul. Szklarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Kanonicka (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Parczewskiego) zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i Głównego Rynku zostanie skierowany w ul. Garbarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania ćwiczeń do komend i sygnałów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Smerfna Piątka – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz Biegiem Wiosennym „Smerfna Piątka”,

w dniu 7 kwietnia br. (niedziela) w godz. od 10.55 do 12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na terenie Parku Miejskiego (wzdłuż kanału od Stadionu Miejskiego OSRIR do Domku Parkowego), na Wale Jana Matejki, ul. Zimnej oraz ul. Wiankowej (nawrót na wysokości Pola Golfowego).

W związku z powyższym w godz. 10.55 -12.00 zamknięty zostanie dla ruchu kołowego odcinek drogi przy Wale Jana Matejki od Mostu św. Wojciecha do Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania biegu do wprowadzonego oznakowania tymczasowego oraz komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Usunięcie awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca br. (wtorek) rozpoczną się roboty budowlane związane z usunięciem awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Piskorzewie a ul. Kościuszki (przy moście rzeki Prosny) .

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego wewnętrznych pasów ruchu na odcinku prowadzonych robót.

Czas trwania robót około dwóch tygodni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Dwukierunkowych ruch pojazdów na ul. Korczak

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż przywrócony został dwukierunkowych ruch pojazdów na ul. Korczak na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Wiejską.

Realizacja zdjęć do serialu „Gra z cieniem” ul. Pułaskiego, ul. Joselewicza i ul. Kredytowa – utrudnienia w ruchu kołowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zdjęć do serialu „Gra z cieniem”, w dniach 2 – 4 lutego br. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów na ul. Pułaskiego, ul. Joselewicza i ul. Kredytowej:

 1. W dniach 2 – 4 lutego (piątek-niedziela) na ul. Joselewicza oraz ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Kredytowej do posesji przy ul. Pułaskiego 20) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów,
 • W dniu 4 lutego (niedziela) w godzinach 16:00-23:00 realizowane będą zdjęcia do serialu. W tych godzinach wystąpią krótkotrwałe (maksymalnie 15-20 min) wstrzymania ruchu kołowego, podczas których nie będzie można przejechać ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Kredytowej do ul. Pułaskiego 20), ul. Joselewicza oraz ul. Kredytową.

Termin realizacji zdjęć może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. Za powstałe utrudnienia  w ruchu przepraszamy.

Od 22.01.2024 r. przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Rzeźniczej oraz ul. św. Stanisława

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 22 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Rzeźniczej oraz ul. św. Stanisława tj.:

 1. przywrócony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Rzeźniczej od strony ul. św. Stanisława w kierunku ul. Sukienniczej,
 2. przywrócona zostanie możliwość parkowania pojazdów przy prawej krawędzi jezdni ul. Rzeźniczej,
 3. przywrócona zostanie możliwość wjazdu w ul. św. Stanisława od strony ul. Śródmiejskiej,
 4. przywrócony zostanie dwukierunkowy ruchu pojazdów na ul. Św. Stanisława,
 5. na wyjeździe z ul. Franciszkańskiej w ul. św. Stanisława przywrócona zostanie możliwość jazdy w lewo (w kierunku ul. Rzeźniczej) lub w prawo (w kierunku ul. Narutowicza).

Realizacja zdjęć do serialu „Gra z cieniem”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zdjęć do serialu „Gra z cieniem” na terenie byłego Zakładu Karnego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2, w okresie od dnia 18 stycznia do 6 lutego br. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów na ul. Więziennej i ul. Winiarskiej.

 1. 18 – 20 stycznia (czwartek-sobota) – ul. Winiarska
 • na ul. Winiarskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Więziennej) obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego w godz. 06:00 – 22:00. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji.
 1. 30-31 stycznia (wtorek-środa) – ul. Więzienna i ul. Winiarska
 • na ul. Winiarskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Więziennej) oraz na ul. Więziennej obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego w godz. 13:00 – 23:00. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji.
 1. 5-6 lutego (poniedziałek-wtorek) – ul. Więzienna
 • na ul. Więziennej obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • wyłączona zostanie możliwość wjazdu w ul. Więzienną od strony ul. Łódzkiej,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego od godz. 12:00 5 lutego do godz. 4:00 6 lutego. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji – wyłącznie od strony ul. Winiarskiej.
 1. W dniach od 17 stycznia do 9 lutego br. na ul. Winiarskiej (na wysokości więzienia) obie zatoki postojowe dostępne będą wyłącznie dla pojazdów ekipy filmowej.

 Termin realizacji zdjęć może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Cele projektu:  

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku drogi,

• poprawa stanu technicznego drogi,

• dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na przebudowanym odcinku do obowiązujących standardów,

• poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia,

• poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

W wyniku realizacji przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu o łącznej długości 699,00 mb powstaną w szczególności:

• czterowlotowe rondo,

• dwa skrzyżowania o wyniesionych tarczach,

• jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• doświetlenie przejść dla pieszych,

• oznakowanie pionowe i poziome,

• droga wraz z infrastrukturą zapewniająca komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

flaga i godło.png [47.94 KB]
Kwota wkładu własnego:3 346 482,97 PLN
Kwota dofinansowania:3 346 482,97 PLN
Całkowity koszt projektu:6 692 965,94 PLN
Źródło finansowania:Państwowy fundusz celowy pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu:od 06.10.2023

Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Cele projektu:  

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• poprawa płynności ruchu na remontowanym odcinku drogi,

• poprawa stanu technicznego drogi,

• poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia,

• poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

W wyniku remontu ul Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej wykonane zostanie w szczególności:

• nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• nowe krawężniki,

• nowe oznakowanie pionowe i poziome.

flaga i godło na www.png [136.13 KB]
Kwota wkładu własnego:996 715,44 PLN
Kwota dofinansowania:996 715,44 PLN
Całkowity koszt projektu:1 993 430,88 PLN
Źródło finansowania:Państwowy fundusz celowy pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu:od 01.09.2023 do 13.02.2024