18 i 19 października – całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 18 i 19 października br. (wtorek i środa), nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Konieczność wyłączenia z ruchu kołowego w/w skrzyżowania jest niezbędna na czas układania bitumicznej warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu.

Ze względu na zamknięcie omawianego skrzyżowania dla ruchu kołowego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

            – dojazd od strony ul. Lipowej (Handlowej) i ul. Legionów w kierunku ul. Częstochowskiej i Al. Wolności, wyznaczony zostanie przez ulice: Handlową – Skalmierzycką – Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza i ul. Częstochowską,

            – dojazd od strony Al. Wolności w kierunku ul. Legionów, wyznaczony zostanie przez ulice: Częstochowską – Rondo Ptolemeusza – Nowy Świat – Skalmierzycką i ul. Handlową,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony ul. Bankowej, odbywał się będzie tak jak obecnie tj. przez ul. Czaczkowską (Zacisze) do ul. Nowy Świat,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony Rogatki i ul. Lipowej, odbywał się będzie tak jak dotychczas tj. przez ul. Handlową – ul. Rzemieślniczą do ul. Nowy Świat.

O ewentualnych kolejnych zmianach w organizacji ruchu, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.