Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 listopada br. (piątek) w godz. 9.00 – 10.00, zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

W tym etapie robót, zakres prac obejmie przebudowę lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy (patrząc od strony ul. Sportowej).

Z związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek lewej część jezdni ul. Łódzkiej (dwa pasy ruchu) na odc. ul. Prusa – w kierunku ul. Łęgowej. Ruch kołowy na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Sportowej), zostanie skierowany na prawą część jezdni, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
  • na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Łęgowej), wyznaczone zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu, tj. jeden pas ruchu do jazdy na wprost, drugi pas ruchu do jazdy w lewo,
  • pozostanie nadal wyłączona z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżka pieszo – rowerowa po stronie prowadzonych robót,
  • wyłączone zostanie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w ul. Łódzkiej w obrębie skrzyżowania,
  • wyznaczone zostanie kolejne tymczasowe przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa.
  • celem ominięcia skrzyżowania objętego przebudową, wyznaczony zostanie zalecany objazd dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t przez ul. Miłą, ul. B-ci Niemojewskich i ul. Żwirki i Wigury – zarówno od strony centrum jak również od strony Winiar.

Na czas prowadzenia robót, zmianie ulegnie program sygnalizacji świetlnej, w którym regulacja ruchem odbywać się będzie odrębnie dla każdego wlotu na skrzyżowaniu. W godz. 22.00 – 5.30 sygnalizacja świetlna funkcjonować będzie w trybie pracy awaryjnej (żółte migające światła).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.