Kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 12 października br. (środa) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę chodnika w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Ogrodową – strona prawa (patrząc od strony ul. Kościuszki) i polegał będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, przebudowie uzbrojenia technicznego oraz wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej.

Z związku z powyższym ruch kołowy na przebudowanym odcinku al. Wojska Polskiego odbywał się będzie jednym pasem ruchu a ruch pieszy, skierowany zostanie na drugą stronę ulicy.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.