Od 21.11 – Kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 listopada br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace rozszerzone będą o lewą część jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do ul. Granicznej oraz obręb skrzyżowania z drogą prowadzącą do targowiska.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

  1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie wydłużony do ul. Aliny Szapocznikow,
  2. utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a oraz bloku mieszkalnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 i 11 poprzez zjazd pomiędzy przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni),
  3. zostanie utrzymany wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 tylko w lewo, a od strony Hali Arena wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,
  4. na skrzyżowaniu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Graniczną (od strony ul. Stanisława Wojciechowskiego) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo (w kierunku ul. Aliny Szapocznikow) oraz zakaz wjazdu z ul. Granicznej na ww. skrzyżowanie (ul. Graniczna na odc. od ul. Aliny Szapocznikow do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie drogą przez przejazdu tzw. ślepą),
  5. zamknięte zostanie połączenie drogi dojazdowej od strony targowiska z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym zostanie wyznaczony stosowny objazd od strony al. Wojska Polskiego. Droga przebiegająca przy targowisku stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą.

Utrzymane zostaną następujące objazdy:

  • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
  • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.