Utrudnienia w ruchu drogowym – od 4. października kolejny etap remontu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W stosunku do obecnie prowadzonego remontu ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego w ramach I etapu, zakres prac rozszerzony zostanie o kolejny odcinek ulicy tj. od drogi przebiegającej przy Kościele do drogi przebiegającej przy Ryneczku, wraz z kontynuacją prac w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi.

Podobnie jak w I etapie, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – patrząc od strony drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi. Ponadto, zakres prac obejmie także przebudowę sieci uzbrojenia technicznego na skrzyżowaniu ul. Pr. St. Wyszyńskiego z drogą przebiegającą przy Kościele, które to skrzyżowania w kolejnych etapach robót ulegnie przebudowie na rondo.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

  1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Ryneczku w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie rozszerzony do drogi przebiegającej przy Kościele,
  2. utrzymany zostanie dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,

Ze względu na rozszerzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego o odcinek pomiędzy drogą przebiegającą przy Kościele a drogą przeżegającą przy Ryneczku, dojazd do ul. Pr. St. Wyszyńskiego zostanie wyznaczony poprzez drogę przebiegającą przy Kościele.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.