Ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 listopada br. (czwartek) rozpocznie się ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”, który obejmował będzie prace na odcinku ul. Dobrzecka – ul. Poznańska (prawa jezdnia, patrząc od ul. Staszica).

Na czas realizacji robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • całkowicie wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odc. ul. Staszica – ul. Poznańska. Dwukierunkowy ruch kołowy skierowany będzie na sąsiadującą lewą jezdnię,
  • zamknięte zostanie połączenie al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką (po stronie objętej przebudową) z wyznaczeniem dojazdu do ul. Dobrzeckiej od strony ul. Harcerskiej,
  • w ul. Dobrzeckiej na odcinku ul. Harcerska – al. Wojska Polskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów z jednoczesnym zakazem parkowania pojazdów po prawej stronie ul. Dobrzeckiej (patrząc od strony ul. Harcerskiej),
  • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Dobrzeckiej) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Poznańską (w kierunku Szpitala). W związku z tym zostanie wyznaczony objazd do ul. Poznańskiej w kierunku Szpitala poprzez ul. Staszica, ul. Widok i ul. Harcerską,
  • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Kościuszki) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w prawo (w ul. Poznańską) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
  • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Staszica (od strony ul. Polnej) wydzielony zostanie pas ruchu w prawo (w ul. Staszica) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
  • zamknięty zostanie dla ruchu pieszych chodnik przylegający do prawej jezdni (objętej przebudową) – na odc. ul. Dobrzecka – ul. Poznańska.

Przystanek komunikacji miejskiej KLA usytuowany na odcinku al. Wojska Polskiego objętego przebudową ( przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską), zostanie wyłączony z użytkowania. Na czas robót wyznaczony zostanie przystanek tymczasowy na jezdni al. Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z ul. Poznańską (na wysokości ul. Ogrodowej).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.