Utrudnienia w ruchu – 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony ul. Al. Szapocznikow) na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

  1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie wydłużony do ul. Aliny Szapocznikow,
  • utrzymany zostanie dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
  • wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 będzie możliwy tylko w lewo, a od strony Hali Arena możliwy będzie wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,
  • zostanie wprowadzony zakaz wjazdu z ul. Granicznej na skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. St. Wojciechowskiego ,

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17, zostaną wyznaczone następujące objazdy:

  • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Al. Szapocznikow,
  • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez Al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.