Remont ulicy Słowiańskiej i Sulisławickiej – układanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac związanych z remontem ulicy Słowiańskiej i Sulisławickiej związanych z ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

W dniu 27 maja br. w ul. Słowiańskiej prowadzone będą roboty drogowe w dwóch etapach.

Pierwszy odcinek od Restauracji Rendez-Vous do ul. Dalmackiej a następnie drugi odcinek od ul. Dalmackiej do skrzyżowania z ul. Sulisławicką.

Na czas prowadzenia robót zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów wskazane odcinki ulicy.

W dniu 28 i 29 maja br. ul. Sulisławicka (odcinek od ul. Olszynowej do ul. Metalowców) zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na czas prowadzenia robót.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.