Utrudnienia w ruchu-zamknięcie wiaduktu kolejowego Częstochowska – Rzymska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 1 lipca br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowska – Rzymska w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

Ze względu na charakter i technologię prowadzonych robót konieczne jest całkowite wyłączenie z ruchu kołowego i pieszego odcinków ul. Częstochowskiej, ul. Rzymskiej i ul. Krzywej w obrębie wiaduktu, z pozostawieniem pełnej przejezdności skrzyżowania ul. Rzymskiej z ul. Słowiańską/Galla Anonima oraz z ul. Wykopaliskową.

Na czas trwania robót wyznaczone zostaną następujące trasy objazdu:

  1. Od strony ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Rzymskiej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia oraz autobusów komunikacji zbiorowej przez ul. Ks. Jolanty, ul. Ptolemeusza i ul. Wykopaliskową;
  1. Od strony ul. Rzymskiej w kierunku ul. Częstochowskiej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia oraz autobusów komunikacji zbiorowej przez ul. Galla Anonima, ul. Ptolemeusza i ul. Ks. Jolanty;
  1. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 20 t od strony granicy miasta Kalisza (ul. Rzymska) drogą powiatową nr 4630P przez m. Żydów do m. Borek i dalej drogą powiatową nr 6232P do ul. Starożytnej i ul. Ks. Jolanty – z dojazdem do ul. Częstochowskiej. Objazd od strony Kalisza do Grabowa dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 20 t wg. trasy jak wyżej;
  1. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 t od strony m. Grabów w kierunku Kalisza przez odcinek drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Grabów, następnie drogą wojewódzką nr 449 do m. Brzeziny, dalej drogą powiatową nr 6232P w kierunku m. Godziesze, m. Borek, ul. Starożytną, ul. Ks. Jolanty do ul. Częstochowskiej. Objazd od strony Kalisza do Grabowa dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 t wg. trasy jak wyżej;

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania i tablic wskazujących trasę objazdu. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.