Utrudnienia w ruchu- Czaszkowska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 24 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czaszkowskiej Kaliszu (na odcinku ul. Fabryczna – ul. Nowy Świat). Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. W pierwszej kolejności wykonany zostanie odcinek kanału deszczowego na wysokości posesji ul. Czaszkowska 4. Następnie rozpocznie się zasadnicza część robót na całej długości ulicy objętej przebudową, prowadzona w dwóch etapach – najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie ulicy patrząc od strony ul. Fabrycznej.

Całość prac prowadzona będzie z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m. Na czas prac wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.