Ważna informacja !

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu – Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że na wystawionych w dniach 18–19.04.2024 Wezwaniach – Raportach z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za nieopłacony/ nieprzedłużony postój pojazdów w SPP został wskazany błędny numer rachunku bankowego.

W związku z powyższym prosimy o nie dokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego ( 91……0890 ) zamieszczonego na wydrukach wezwań-raportów.

Prawidłowy numer rachunku bankowego BOSPP, na który należy dokonywać opłat zamieszczamy poniżej:

09 1090 1128 0000 0001 5112 4329

W tytule wpłaty należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer i serię wezwania- raportu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu:

Numer telefonu 62 504 97 11

Adres mail : bospp@zdm.kalisz.pl