Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż nastąpiła zmiana terminu zakończenia pierwszego etapu robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu (na odcinku ul. Fabryczna – ul. Nowy Świat).

Z informacji przekazanej przez wykonawcę robót wynika, iż pierwszy etap robót polegający na wykonaniu odcinka kanału deszczowego na wysokości posesji ul. Czaszkowska 4 potrwa do 8 lipca br.

W związku z powyższym, rozpoczęcie zasadniczej części robót oraz związane z tym wyłączenie z parkowania całej długości ww. odcinka ul. Czaszkowskiej nastąpi w dniu 9 lipca br. (wtorek).