Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Utrudnienia w związku z organizacją imprezy sportowej pn. „II Mikołajkowa Dycha”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy sportowej pn. „II Mikołajkowa Dycha” w dniu 4 grudnia br. (sobota) na terenie Sołectwa Sulisławice wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na trasie biegów:

W godz. od. 11.15 do ok. 12.00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu rodzinnego na dystansie 900 m.

 Trasa biegowa: ul. Sulisławicka (start i meta) na wysokości budynku OSP Sulisławice z nawrotem przed skrzyżowaniem z ul. Celtycką.

W godz. od 12.00 do godz. ok. 14.00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego na dystansie 10 km.

 Trasa biegowa: ul. Sulisławicka, ul. Olszynowa (nawrót na wysokości posesji nr 60), ul. Sulisławicka, ul. Celtycka w kierunku ul. Wenedów (nawrót przed ul. Wenedów), ul. Sulisławicka 106 – siedziba OSP – 2 pętle.

Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania biegów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego/Majkowska oraz ul. Majkowska na odcinku pomiędzy ul. Długosza a al. Wojska Polskiego zostaną przywrócone dla ruchu kołowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 27 listopada br. (sobota) przywrócone zostaną dla ruchu kołowego skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego/Majkowska oraz ul. Majkowska na odcinku pomiędzy ul. Długosza a al. Wojska Polskiego. Ruch odbywał się będzie bez wyznaczonego oznakowania poziomego na jezdni, które zostanie wykonane w ciągu najbliższych dni.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone będą jeszcze drobne prace wykończeniowe  i porządkowe, które mogą powodować niewielkie utrudnienia w ruchu drogowym.

Przebudowa ul. Lipowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Lipowej.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budowę kanału deszczowego oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą na dwóch odcinkach ul. Lipowej: pomiędzy ul. Staszica a ul. Legionów oraz pomiędzy ul. Handlową a ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Staszica a ul. Legionów zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszy dozwolony będzie wyłącznie w celu dojścia do przyległych posesji,
  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Handlową a ul. Zgodną zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ruch pieszych będzie utrzymany po jednej stronie ulicy (raz po jednej, raz po drugiej – w zależności od etapu robót),
  • ul. Lipowa na odcinku pomiędzy ul. Legionów a ul. Zgodną stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzony zostanie na niej zakaz parkowania po prawej stronie ulicy (patrząc od ul. Legionów),
  • w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego połączenia ul. Zgodnej z ul. Lipową dojazd do ul. Zgodnej możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Staszica. Tym samym ul. Zgodna stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”) i wprowadzany zostanie na niej ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Na czas prowadzenia robót dojazd do odcinka ul. Lipowej nie objętego robotami wyznaczony zostanie przez ul. Handlową, ul. Nowy Świat i ul. Legionów, natomiast dojazd do ul. Zgodnej zostanie wyznaczony przez ww. ulice oraz ul. Staszica.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy

ul. Kazimierzowska – Utrudnienia w ruchu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 25 listopada br. (czwartek) prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac wymagała będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach od 07:00 do 17:00.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
  2. wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
  3. na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Śródmiejskiej z ul. Mostową i mostem kamiennym.

Dojazd do ul. Mostowej i terenu przylegającego, umożliwiony został poprzez odcinek ul. Mostowej przebiegający bezpośrednio przy Kanale Rypinkowskim (przy budynku Banku Pekao) na którym wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów.

Przewidywany termin przywrócenia pierwotnej ruchu to 23 listopada.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem wczorajszym przywrócona została przejezdność na połączeniu ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską oraz na połączeniu ul. Śródmiejskiej z ul. Pułaskiego.

Układanie nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 3 listopada (środa) do 6 listopada (sobota) prowadzone będą roboty związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy Rogatką a al. Wolności.

Prace prowadzone będą w trzech etapach:

1.W etapie I (3-4 listopada) prowadzone będą prace związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe:

Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

2. W etapie II (5 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Fabryczna/Kościuszki. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Fabrycznej (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) oraz ul. Kościuszki (odc. ul. Kopernika – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

3. W etapie III (6 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego. (z pozostawieniem przejezdności skrzyżowania ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Pułaskiego (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji – z jedoczesnym zakazem parkowania na ww. odcinku ulicy.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu pieszego.

Na czas robót wyznaczone zostaną następujące objazdy:

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu ul. Częstochowska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami branży gazowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”, od dnia 2 listopada br. (wtorek) zostanie zamknięte połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską. W związku z powyższym, wjazd na teren Starego Miasta oraz wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Szlak Bursztynowy (poprzez ul. Mieczysława Starego).

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, przywrócenie połączenia ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską winno nastąpić w terminie do 11 listopada br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Wszystkich Świętych

I.   Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

  • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
  • od dnia 29 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon oraz na terenie kampusu PWSZ.

II.  Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 30 października od godz. 8:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Miła – ul. Rajskowska. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

Dostępny będzie także parking przy Nestle Winiary oraz miejsca parkingowe w ul. Łódzkiej po lewej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rajskowskiej w kierunku ul. Kozienickiej.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 30 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

Prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 22 października br. (piątek) od godz. 18.00 do dnia 25 października br. do godz. 6.00 (poniedziałek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim nad rz. Prosną w ciągu ul. Warszawskiej w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 20 – 21 października (środa, czwartek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni. W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.