Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 22 maja br. (środa) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z remontem Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. remont nawierzchni mostu wraz z jego izolacją, remont chodników, konserwację stalowych łuków mostu i balustrad oraz prace konserwacyjne pod mostem.

W I etapie, prace prowadzone będą na moście po prawej stronie (patrząc od strony pl. św. Józefa w kierunku al. Wolności) z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m, na którym wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu pojazdów. Ruch pieszy będzie możliwy wyłącznie po chodniku zlokalizowanym po lewej stronie mostu (patrząc od pl. św. Józefa).

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. dla pojazdów jadących od strony pl. św. Józefa, wyznaczony zostanie dojazd do al. Wolności przez ul. Kazimierzowską i Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów,
 2. dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską w kierunku skrzyżowania z ul. Narutowicza wyznaczony zostanie dojazd przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Kazimierzowską,
 3. na skrzyżowaniu ul. Sukiennicza/Kazimierzowska dopuszczona zostanie możliwość skrętu w lewo w ul. Kazimierzowską (dla jadących od strony al. Wolności),
 4. dla pojazdów jadących ul. Kazimierzowską od strony ul. Browarnej wprowadzony zostanie przed ul. Sukienniczą zakaz skrętu w lewo (w kierunku al. Wolności). Dojazd do al. Wolności możliwy będzie objazdem wyznaczonym przez dalszy odcinek ul. Kazimierzowskiej oraz Most Kamienny,
 5. dla pojazdów jadących ul. Sukienniczą od strony ul. Kolegialnej wprowadzony zostanie przed Mostem Trybunalskim nakaz jazdy w prawo w ul. Kazimierzowską. Dojazd do al. Wolności możliwy będzie objazdem wyznaczonym przez ul. Kazimierzowską oraz Most Kamienny.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 12 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II AKTUALIZACJA

W nawiązaniu do informacji przesłanej w dniu 29.04. br. Zarząd Dróg Miejskich  w Kaliszu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w zakresie prac planowanych do rozpoczęcia w dniu 6 maja br. (poniedziałek) ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace w I etapie prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską  a ul. Wykopaliskową (strona prawa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku  ul. Antycznej).

Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Ignacego Paderewskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową ul. Ignacego Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego w Kaliszu. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dokonanie budowy oświetlenia ulicznego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą po lewej stronie ulicy Paderewskiego (patrząc od strony ulicy Wyspiańskiego).

W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ulicy Wyspiańskiego w kierunku ul. Karłowicza.

Dojazd do posesji przylegających do ulicy Paderewskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Wyspiańskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej oraz dokonana zostanie przebudowa wiaduktu kolejowego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Antyczną (strona lewa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Antycznej). Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. zostanie zamknięte połączenie ul. Rzymskiej z ul. Wykopaliskową i ul. Gala Anonima,
 2. ul. Wykopaliskowa i ul. Gala Anonima staną się tzw. ulicami ślepymi (bez przejazdu), zostanie dopuszczony na ww. ulicach dwukierunkowy ruch pojazdów od strony ul. Ptolemeusza,
 3. na wjeździe z ul. Słowiańskiej w ul. Rzymską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w lewo w kierunku ul. Częstochowskiej,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II

Zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów w obrębie Hali Arena w Kaliszu od 3 do 5 maja br.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy Final Four ORLEN Pucharu Polski oraz organizowanymi przez Miasto Kalisz imprezami towarzyszącymi, w dniach 3 – 5 maja br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów w obrębie Hali Arena w Kaliszu, a mianowicie:

 1. wyłączony zostanie z ruchu kołowego oraz parkowania teren pomiędzy głównym wejściem do Hali Arena a rondem przy Zespole Szkół nr 9 (przejazd pomiędzy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego a ul. ks. Jerzego Popiełuszki nie będzie możliwy),
 1. w dniu 3 maja br. od godz. 8.00 do 5 maja br. do godz. 24.00 obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów na terenie parkingów w obrębie Hali Arena z wyłączeniem uczestników Final Four Orlen Pucharu Polski,
 1. dojazd do miejsc parkingowych usytułowanych w obrębie Zespołu Szkół nr 9 możliwy będzie wyłącznie od strony ul. ks. Jerzego Popiełuszki,

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej – kolejny etap

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 kwietnia br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej po stronie lewej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Torowej w kierunku ul. Karpackiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

ul. Grodzka i ul. Kanonicka – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 kwietnia br. (środa) w godz. 10.00 – 13.00 odbędą się na terenie Katedry pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. Kanonickiej 5 ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.

W związku z powyższym na czas prowadzenia ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. ul. Grodzka (odc. ul. Szklarskiej do ul. Kanonickiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i ul. Adama Chodyńskiego zostanie skierowany w ul. Szklarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Kanonicka (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Parczewskiego) zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i Głównego Rynku zostanie skierowany w ul. Garbarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania ćwiczeń do komend i sygnałów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Smerfna Piątka – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz Biegiem Wiosennym „Smerfna Piątka”,

w dniu 7 kwietnia br. (niedziela) w godz. od 10.55 do 12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na terenie Parku Miejskiego (wzdłuż kanału od Stadionu Miejskiego OSRIR do Domku Parkowego), na Wale Jana Matejki, ul. Zimnej oraz ul. Wiankowej (nawrót na wysokości Pola Golfowego).

W związku z powyższym w godz. 10.55 -12.00 zamknięty zostanie dla ruchu kołowego odcinek drogi przy Wale Jana Matejki od Mostu św. Wojciecha do Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania biegu do wprowadzonego oznakowania tymczasowego oraz komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Usunięcie awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 marca br. (wtorek) rozpoczną się roboty budowlane związane z usunięciem awarii kanalizacji w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Piskorzewie a ul. Kościuszki (przy moście rzeki Prosny) .

Na czas robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego wewnętrznych pasów ruchu na odcinku prowadzonych robót.

Czas trwania robót około dwóch tygodni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.