Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

V Kaliski Półmaraton Nocny Bursztynowa Hellena

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym V Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 1 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:

 1. W dniu 1 lipca br. od godz. 18:00 do 2 lipca br. do godz. 6:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9,
 2. W dniu 1 lipca br. od godz. 20:00 do 2 lipca br. do godz. 2:00 obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów po lewej stronie ul. Narutowicza (odc. ul. Śródmiejska – ul. Targowa),
 3. W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy półmaratonu. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Graniczna – ul. Szapocznikow – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Wojciechowskiego – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – al. Wolności – ul. Bankowa –   ul. Wał Staromiejski – ul. Częstochowska – al. Wolności – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Górnośląska – ul. Wrocławska – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. Armii Krajowej – ul. Wojciechowskiego – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Szapocznikow – ul. Graniczna – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Hala Arena (meta).

4. Na niektórych ulicach na trasie biegu dopuszczony będzie ograniczony ruch kołowy, a mianowicie:

 • Al. Wojska Polskiego (odc. ul. Marii Skłodowskiej – Curie – ul. Wrocławska) – ruch pojazdów w kierunku obwodnicy Nowych Skalmierzyc dopuszczony będzie jednym, skrajnym pasem ruchu. Ruch w kierunku Ronda Westerplatte będzie się odbywać bez ograniczeń.
 • ul. Wrocławska (odc. Al. Wojska Polskiego – ul. Podmiejska) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Podmiejska – ul. Szlak Bursztynowy) – dla obu kierunków ruchu przeznaczone będzie po jednym, skrajnym pasie ruchu,
 • ul. Górnośląska (odc. ul. Szlak Bursztynowy – Rogatka) – dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Szlak Bursztynowy jednym, skrajnym pasem ruchu,
 • pl. Kilińskiego – ruch kołowy dopuszczony będzie jezdnią po stronie ul. Warszawskiej, ale wyłącznie w ul. Stawiszyńską (nie będzie możliwości wjazdu w ul. Warszawską oraz ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. ul. Garncarska – ul. Stawiszyńska) – dopuszczony będzie ruch pojazdów w kierunku centrum – bez możliwości wjazdu w pl. Kilińskiego,
 • ul. Łódzka (odc. ul. Warszawska – ul. Szlak Bursztynowy) – dopuszczony będzie ruch pojazdów dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. ul. Górnośląska – Rondo Ptolemeusza) – dopuszczony będzie ruch pojazdów prawą jezdnią (w kierunku Ronda Ptolemeusza).

Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

14 maja – utrudnienia w ruchu drogowym – „Formoza Challenge”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 14 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

28 kwietnia br. otwarcie nowo wybudowanego odcinka Szlaku Bursztynowego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia br. (piątek) w godzinach popołudniowych zostanie otwarty dla ruchu kołowego nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy od ronda na skrzyżowaniu z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.

Utrudnienia w ruchu kołowym – w obrębie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w nocy z dnia 20 na 21 kwietnia br. (czwartek-piątek) oraz w nocy z dnia 21 na 22 kwietnia br. (piątek-sobota) w godz. 21.00 – 5.00 kontynuowane będą prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na uwarunkowania technologiczne, w okresach określonych powyżej, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 14.04.2023 r. przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy drogą dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 17 a blokiem mieszkalnym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13.

Na pozostałym odcinku robót drogowych tj. pomiędzy byłym basenem Delfin a blokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 zostaje utrzymany ruch jednokierunkowy związany z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.

Frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej na rondzie w ciągu ul. Łódzkiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 13 i 14 kwietnia br. (czwartek-piątek) prowadzone będą prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni i ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 15 i 16 kwietnia br. (sobota-niedziela) ze względu na konieczność kontynuacji robót na przedmiotowym skrzyżowaniu, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

4.04 (od godziny 16:30 do 24:00) wyłączenie z ruchu kołowego ul. Łódzkiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do Szlaku Bursztynowego)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją meczu piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29, w dniu 4 kwietnia br. (wtorek) wprowadzone zostaną istotne zmiany w ruchu drogowym, a mianowicie:

 1. W godzinach od 16:30 do ok. godz. 24:00, wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Łódzka na odcinku pomiędzy ul. Warszawską a ul. Szlak Bursztynowy. Przejazd pojazdów na trasie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Łódzką będzie możliwy  przez nowo wybudowany odcinek ul. Szlak Bursztynowy (pomiędzy ul. Łódzką a ul. Braci Niemojowskich) oraz ul. Braci Niemojowskich.

Decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na ul. Łódzkiej podejmie Policja.

 1. W godz.16.30 do ok. godz. 24.00, wyłączone zostaną z ruchu kołowego ulice:
 • Winiarska,
 • Idzikowskiego,
 • Więzienna,
 • Ciepła,
 • Przesmyk.
 1. W godz. 16.30 – do ok. godz. 24.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Łódzkiej z ul. Żwirki i Wigury. Dojazd do ul. Żwirki i Wigury możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Braci Niemojowskich. W związku z powyższym, wyjazd z ul. Prusa i ul. Hożej możliwy będzie wyłącznie w prawo – w kierunku ul. Braci Niemojowskich.
 2. Na ul. Winiarskiej, Idzikowskiego i Sportowej (odc. Łódzka – Wał Jagielloński) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów w godz. 14:00-24:00,
 3. Na ul. Żwirki i Wigury (na odc. Łódzka – Idzikowskiego), Więziennej, Ciepłej oraz parkingu przy OSRiR (po przeciwnej stronie stacji paliw Orlen) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów w godz. 16:30-24:00,
 4. Wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania pojazdów na:
 • ul. Braci Niemojowkich (odc. Warszawska – przedłużenie Szlaku Bursztynowego),
 • przedłużeniu ul. Szlak Bursztynowy (odc. Łódzka – Braci Niemojowskich),
 • parkingu przy głównym wejściu na Stadion Miejski,
 • drodze na wprost ul. Żwirki i Wigury (po stronie stacji paliw Orlen w kierunku Hotelu Bursztyn).
 1. Na czas zamknięcia ul. Łódzkiej wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Łódzka Warszawska 01, Łódzka Warszawska 02, Łódzka OSRiR 03, Łódzka OSRiR 04 oraz Łódzka Sportowa 05.

            Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiana terminu prac drogowych na ul. Wyszyńskiego (które wcześniej planowane były na dzień 1.04)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na prognozowane na 1 kwietnia (sobota) niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu i niska temperatura), zaplanowane na ten dzień prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do Ronda Honorowych Dawców Krwi zostały przez wykonawcę robót przełożone na inny termin.

Z uwagi na powyższe, zaplanowane na najbliższą sobotę utrudnienia na połączeniach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi po stronie robót, a także wyłączenie z funkcjonowania przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, na wysokości Hali Arena, przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wysokości przychodni lekarskiej (po stronie sklepu Biedronka) nie będzie miało miejsca.

3 kwietnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 kwietnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace drogowe związane będą w szczególności z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.      

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

 1. zamknięte zostanie połączenie drogi osiedlowej przebiegającej przy blokach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 i 21 z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.                   W związku z tym, wyznaczony zostanie objazd do tej drogi przez drogę osiedlową przebiegającą wzdłuż bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, na której wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów.
 2. przywrócone zostanie połączenie ulicy osiedlowej przebiegającej przy kościele z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 3. utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odc. od ul. Granicznej w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi,
 4. utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a oraz bloku mieszkalnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 i 11 poprzez zjazd pomiędzy przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni),
 5. utrzymany zostanie wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 tylko w lewo, a od strony Hali Arena wyłącznie w prawo – w kierunku kościoła.

Utrzymane zostaną następujące objazdy:

 • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
 • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez al. Wojska Polskiego,     ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.