Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Przywrócony ruch dwukierunkowy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 29.03.2023 r. został przywrócony dwukierunkowy ruch pojazdów na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Aliny Szapocznikow a ul. Graniczną.

Utrudnienia w ruchu kołowym – 2.04 i 16.04 br.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 2 kwietnia (niedziela) i 16 kwietnia (niedziela) w godzinach 8:00-16:00, zamknięte zostanie dla ruchu kołowego  połączenie ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym w kierunku Ronda Ptolemeusza, wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu z Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Łódzkiej.

Podwyższa zmiana w organizacji ruchu spowodowana jest koniecznością wykonania w tych dniach nawierzchni bitumicznej na rondzie w obrębie skrzyżowania ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym.

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót , zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – układanie warstwy ścieralnej na ul. Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w dniu 1 kwietnia br. (sobota) w godz. 8.00 – 18.00 prowadzone będą roboty drogowe związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do Ronda Honorowych Dawców Krwi.

W związku z powyższym, w trakcie robót wystąpią krótkotrwałe utrudnienia na połączeniach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi po stronie robót, a także nie będzie możliwe w godz. 8.00 – 18.00 korzystanie z przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, na wysokości Hali Arena, przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wysokości przychodni lekarskiej (po stronie sklepu Biedronka).

Funkcjonować będzie przystanek autobusowy na wysokości Centrum Handlowego „Mini Park” oraz tymczasowy przystanek zlokalizowany na pasie prawoskrętu przed Rondem Honorowych Dawców Krwi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

26 marca br. (niedziela) utrudnienia drogowe – „Smerfna Piątka”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz Biegiem Wiosennym „Smerfna Piątka”,
w dniu 26 marca br. (niedziela) w godz. od 10.55 do 12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na: ul. Niecałej, pl. Jana Pawła II, ul. pl. św. Józefa, ul. Kolegialnej, ul. Sukienniczej, al. Wolności, pl. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej (odc. ul. Bankowa – Rondo Ptolemeusza), drodze dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szlak Bursztynowy (odc. Częstochowska – Wał Piastowski), Wale Piastowskim (odc. ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska), ul. Częstochowskiej, pl. Bogusławskiego, al. Wolności, ul. Sukienniczej, ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II, ul. Niecałej.

W związku z powyższym przyjęto następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. w godz. 10:55 – 12:00 zamknięty zostanie całkowicie dla ruchu kołowego: ul. Niecała, pl. Jana Pawła II (po stronie fontanny – wyjazd z ul. Parczewskiego możliwy będzie wyłącznie w prawo w kierunku ul. Zamkowej i ul. Grodzkiej), pl. św. Józefa, ul. Kolegialna ul. Sukiennicza, Most Trybunalski, al. Wolności, ul. Bankowa (odc. Pułaskiego – al. Wolności), pl. Bogusławskiego, ul. Częstochowska (odc. pl. Bogusławskiego – Rondo Ptolemeusza), droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szlak Bursztynowy (odc. Częstochowska – Wał Piastowski), ul. Wał Piastowski (odc. ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska);
  2. zachowana zostanie możliwość wjazdu w ul. Babiną pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. 3 Maja – ul. Warszawska – pl. Kilińskiego;
  3. na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję. Po przebiegnięciu biegaczy ulice na trasie biegu będą mogły zostać dopuszczone do ruchu, o czym decyzję podejmie Policja;
  4. wyjazd z miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż trasy biegu będzie możliwy wyłącznie za zgodą służb porządkowych biegu (ZHP, Strażacy OSP).

Dla autobusów komunikacji miejskiej KLA zostaną wyznaczone stosowne objazdy.

Na trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń funkcjonariuszy Policji.

20 i 21 marca – utrudnienia drogowe w obrębie skrzyżowania z ul. Braci Niemojowskich

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach obecnie realizowanych robót drogowych związanych z budową Szlaku Bursztynowego na odcinku pomiędzy ul. Łódzką a ul. Żwirki i Wigury, w dniach 20 i 21 marca br. (poniedziałek-wtorek) prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstw bitumicznych na wcześniej wykonanym rondzie w obrębie skrzyżowaniu z ul. Braci Niemojowskich.

W związku z powyższym, ul. Braci Niemojowskich na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury  a rondem oraz na odcinku pomiędzy ul. Miłą a ul. Cezarego Biernackiego,  stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”). 

Na czas prowadzenia w/w prac, dojazd do ww. odcinków ul. Braci Niemojowskich, wyznaczony zostanie odpowiednio przez ul. Żwirki i Wigury, ul. Łódzką i ul. Miłą.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – utrudnienia w ruchu kołowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniu 18 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 14.00 oraz w dniu 25 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 16.00 prowadzone będą roboty drogowe związane z ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Graniczną.

W związku z powyższym w czasie prowadzenia robót zamknięte zostanie dla ruchu kołowego wjazd i zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Graniczną oraz w kierunku ul. Armii Krajowej.

Utrzymany zostanie ruch pojazdów w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od ul. Aliny Szapocznikow w kierunku kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od 15 marca 2023 – utrudnienia w ruchu drogowym – ul. Starowiejska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca br. (środa) rozpoczną się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Kaliszu”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.    

 Zakres prac polegał będzie na  rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej i nowego chodnika.

W pierwszym etapie prace obejmować będą roboty po lewej stronie ulicy (patrząc od strony ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Szczypiornickiej) z pozostawieniem min. 2,75 m szerokości jezdni dla ruchu kołowego. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ulicy.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– w ul. Starowiejskiej (od ul. Szczypiornickiej w kierunku ul. Wrocławskiej) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. W związku z powyższym wyznaczony zostanie objazd   z ul. Wrocławskiej do ul. Starowiejskiej poprzez ul. Gościnną i ul. Szczypiornicką.

– na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Starowiejską wprowadzony zostanie zakaz wjazdu   w ul. Starowiejską – z dopuszczeniem dojazdu wyłączenie do firmy Libet oraz firmy WÜRTH,

– w ul. Szczpiornickiej (na odcinku od ul. Gościnnej do firmy Tontor) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Tym samym ul. Szczpiornicka (patrząc od strony ul. Starowiejskiej) stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót, będziemy na bieżąco informować.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 14 lutego br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace drogowe związane będą w szczególności z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

  1. zamknięte zostanie połączenie ulicy osiedlowej przebiegającej przy kościele z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym zostanie wyznaczony stosowny objazd od strony al. Wojska Polskiego. Droga przebiegająca przy kościele stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą,
  2. utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego na odc. od ul. Aliny Szapocznikow w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi,
  3. utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a oraz bloku mieszkalnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 i 11 poprzez zjazd pomiędzy przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni),
  4. zostanie utrzymany wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 tylko w lewo, a od strony Hali Arena wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,

Utrzymane zostaną następujące objazdy:

  • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
  • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

SkyCash- mobiParking

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że z dniem 01.01.2023 nie ma możliwości wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP w Kaliszu , poprzez aplikację ”SkyCash- mobiParking”