Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej – 15.07.2024 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 15 lipca br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu”. Zakres prac obejmie m. in. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizacja robót będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie prac robotami objęta zostanie lewa strona ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do wjazdu na teren Straży Miejskiej Kalisza. Na czas prowadzenia robót, zostanie wyłączony z ruchu pieszego chodnik na długości i po stronie wyżej wskazanego odcinka ul. Kościuszki.

Całość prac prowadzona będzie z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m. Na odcinku prowadzonych robót wprowadzany zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.