Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Więcej o: Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 19E i M w dniu 20 maja br. na terenie miasta Ostrowa Wlkp.
Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku
z 4 Maratonem Uśmiechu odbywającym się w dniu 20 maja br. autobusy linii 19E i M na terenie miasta Ostrowa Wlkp. w godzinach od 12:45 do 15:30 kursowały będą zmienionymi trasami.
Kurs linii 19E z przystanku Kalisz, Majkowska Medix 02 o godz. 12:01 i linii M z przystanku Kalisz, Toruńska Pucka 04 13:21 od przystanku Ostrów Kaliska Spomasz 05 pojadą ulicami: Limanowskiego, Al. Słowackiego, Konopnickiej, Plac 23 Stycznia, Partyzancka, Sienkiewicza oraz Kolejowa.
Nie obowiązują przystanki Ostrów Kompałły 01 i Ostrów Plac Bankowy 01. Obowiązuje dodatkowo przystanek Ostrów Partyzancka.
Kursy z przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP 01 o godz. 13:25 linii 19E i 14:45 linii M od przystanku Ostrów Głogowska 01 pojadą ulicami: Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Al. Słowackiego, Limanowskiego, Kaliska i dalej stałą trasą.

Od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z budową sieci ciepłowniczej realizowaną przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.
W związku z powyższym wystąpią istotne zmiany w ruchu kołowym, a mianowicie:

1) W ul. Zamkowej (odc. ul. Chodyńskiego/Kanonicka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Chodyńskiego),

2) Po prawej stronie ww. odcinka ul. Zamkowej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów, a po lewej stronie wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

3) W ul. Kanonickiej (odc. ul. Zamkowa/Grodzka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Grodzkiej),

4) Na wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się na ww. odcinku ul. Kanonickiej wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

5) Pojazdy jadące od strony pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej kierowane będą objazdem przez ul. Grodzką,

6) Wjazd na ul. Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej, a wyjazd przez ul. Złotą oraz ul. Piskorzewską.

Planowany czas trwania robót to 2 tygodnie.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. Pierwszy etap robót prowadzony będzie połówkowo tj. przy naprzemiennym zajęciu lewej i prawej strony ulicy – przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego.
Termin zakończenia całości robót przewidziany jest na 31 lipca br. Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.

Kontynuacja remontu ul. Stawiszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 12 maja (sobota) w godz. 7:00-14:00 zamknięte zostanie dla ruchu kołowego połączenie ul. Żelaznej z ul. Stawiszyńską.

Powyższe związane jest z kontynuacją remontu ul. Stawiszyńskiej.

Więcej o: Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu starając się polepszyć standard podróżowania komunikacją miejską wyposaża przystanki autobusowe w nowoczesne wiaty przystankowe. Niestety dochodzi do incydentów w wyniku których wiaty są niszczone. Taki incydent miał miejsce m.in. w niedziele (06.05.2018) przy ulicy Rzymskiej.
Wszystkich świadków zdarzenia mogących zidentyfikować sprawców w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej i finansowej prosimy o kontakt telefoniczny: 62 59 85 200 lub drogą mailową: sekretariat@zdm.kalisz.pl

Więcej o: Uruchomienie wyświetlaczy czasu

Uruchomienie wyświetlaczy czasu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. piątek 4 maja) planowane jest uruchomienie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników) na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Warszawską. Do końca następnego tygodnia tj. do dnia 12 maja planowane jest zainstalowanie oraz uruchomienie wyświetlaczy czasu na Pl. Kilińskiego , ,,Rogatce,, oraz na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika.
W dalszej kolejności planowane jest wyposażenie sygnalizacji świetlnej w wyświetlacze na skrzyżowaniu ul. Śródmiejska – Fabryczna.
Wyświetlacz czasowy – to urządzenie elektroniczne wskazujące uczestnikom ruchu wartość czasu pozostającego do końca sygnału (czerwonego lub zielonego ) nadawanego przez sygnalizator.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyświetlacze czasu mogą być stosowane z sygnalizacją świetlną stałoczasową a taka funkcjonuje na w/w skrzyżowaniach ulic.
W rozwiązaniu przyjętym na terenie m. Kalisza, wyłączenie wyświetlania wartości czasu nadawanego sygnału zielonego i czerwonego następować będzie 4s przed końcem nadawania odpowiedniego sygnału.
Z uwagi na funkcjonowanie na danym skrzyżowaniu różnych programów sygnalizacji świetlnej (uzależnionych od natężenia ruchu w danej porze dnia) , MZDiK zastrzega możliwość automatycznego krótkotrwałego wyłączenia wyświetlaczy czasu na etapie przechodzenia z jednego programu na drugi.

Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 7 maja br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej, związane z budową odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej.

W związku z powyższym wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Rajskowska na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Dolnej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd z ul. Rajskowskiej do ul. Łódzkiej ulicami: Dolną, Ciesielską, Próżną oraz Łęgową oraz analogiczny objazd w przeciwnym kierunku. Planowany termin zakończenia robót to 19 maja br.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.

Więcej o: Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 28 kwietnia br. nastąpią sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej polegające
na wprowadzeniu w soboty i niedziele dodatkowych kursów linii nr 3A z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 do miejscowości Szałe.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

7:39, 8:39, 9:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39, 18:39, 19:39, 20:39.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Szałe Pętla 01 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 19:49, 20:49, 21:49.

Dodatkowe połączenia mają na celu poprawę dostępności do terenów działkowych
i rekreacyjnych w sezonie letnim.

Przypominamy, że miejscowość Szałe należy do strefy podmiejskiej, w związku z tym jednorazowe bilety papierowe o nominale miejskim (2,70 zł i 1,35 zł) uprawniają do przejazdu tylko do przystanku Kalisz, Pokrzywnicka Tama 07.

Ponadto od dnia 28 kwietnia br. godzina odjazdu kursu linii nr 5 o godz. 6:15 z przystanku Wyszyńskiego Słoneczna 10 w dni robocze, soboty i niedziele zostanie przesunięta na godz. 6:20.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Więcej o: Kursowanie autobusów od 30 kwietnia do 6 maja (długi weekend majowy)

Kursowanie autobusów od 30 kwietnia do 6 maja (długi weekend majowy)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach od 30 kwietnia do 6 maja br., czyli w tzw. „długi weekend majowy” autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą następująco:

 

30.04.2018 PONIEDZIAŁEK jak w dni robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
01.05.2018 WTOREK jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem  jazdy
02.05.2018 ŚRODA jak w robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
03.05.2018 CZWARTEK jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem jazdy
04.05.2018 PIĄTEK jak w robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
05.05.2018 SOBOTA jak w soboty, zgodnie z rozkładem jazdy
06.05.2018 NIEDZIELA jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem  jazdy

 

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.