Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Więcej o: Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Analiza sytuacji na ul. Śródmiejskiej po wprowadzeniu tzw. „kontrapasa” wykazała, że został osiągnięty cel w zakresie uspokojenia ruchu. W związku z tym, w celu zapewnienia płynności ruchu podjęta została decyzja o demontażu 1 progu zwalniającego na ul. Śródmiejskiej (przed sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Fabryczną/Kościuszki).

Po przeprowadzeniu już wcześniejszych działań tj, demontażu 3 szt. progów zwalniających
i wydłużeniu zielonego światła dla kierunku głównego (ul. Śródmiejskiej), demontaż ww. progu jest kolejnym działaniem w celu poprawy przepustowości ruchu na odcinku ul. Śródmiejskiej.

Próg zostanie zdemontowany w poniedziałek 9 lipca 2018.

Więcej o: Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Dnia 3 lipca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy PWSZ a MZDiK o wzajemnej współpracy.

Chcemy aby najstarsze miasto w Polsce, było faktycznie młode duchem. W myśl tego chcemy wyjść na przeciw młodym pokoleniom i umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego, które idealnie komponuje się z kierunkiem studiów bezpieczeństwo ruchu drogowego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Liczę, że w ramach zajęć akademickich oraz działalności koła naukowego, kadra akademicka wraz ze studentami we współpracy z MZDIK da świeże i innowacyjne spojrzenie, które może przełożyć się na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w naszym mieście.

Studentom zapewnimy konsultacje z doświadczoną kadrą oraz wgląd do infrastruktury zarządzania ruchem w naszym mieście w ramach praktyk studenckich.

Chcielibyśmy aby nasza współpraca przede wszystkim rozbudziła poczucie większej odpowiedzialności młodego pokolenia za nasze miasto oraz poprawi jakość życia w Kaliszu.

 

Utrudnienia w ruchu na ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na planowaną naprawę wpustów drogowych oraz dylatacji obiektu mostowego na rzece Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek) w ul. Łódzkiej w rejonie ww. obiektu mostowego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na czas robót przejazd odbywał się będzie wahadłowo i zastosowana zostanie ręczna regulacja ruchu przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III” jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 5.115.730,12 zł (brutto)

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 60 m-cy

Oferta spełnia wszystkie postanowienia i warunki określone w Siwz oraz uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z określonych w Siwz kryteriów.

Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 05.07.2018r.

Więcej o: Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do  budynku Ostrowska 64a

Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a

W dniu 26.06.br dokonano odbioru końcowego zadania ,,Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do  budynku Ostrowska 64a”. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Roboty budowlane wykonano w terminie od 27.03.2018 do 24.05.2018r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni oraz uzupełniono istniejące odwodnienie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 230 350,12 zł.

Więcej o: 11 nowych autobusów hybrydowych zasili flotę KLA.

11 nowych autobusów hybrydowych zasili flotę KLA.

W dniu wczorajszym tj. 21 czerwca 2018 roku, prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wraz z dyrektorem MZDIK Tomaszem Ludwiczakiem spotkali się w Starachowicach z przedstawicielami firmy MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o., w celu wstępnego odbioru technicznego 11 autobusów o napędzie hybrydowym. Pojazdy mają zostać dostarczone do 27 lipca 2018 roku i zasilą flotę Kaliskich Linii Autobusowych.

Nowe autobusy posiadają napęd hybrydowy którego realizacja odbywa się wyłącznie poprzez napęd elektryczny w układzie szeregowym tzn.: koła tylnej osi napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi z superkondensatorów lub z generatora prądu napędzanego silnikiem spalinowym. Pomieszczą 82 pasażerów oraz posiadają szereg funkcjonalności mających na celu poprawić komfort i wygodę podróżowania m.in.:

  • klimatyzację przedziału pasażerskiego,
  • 4 podwójne gniazda USB w przedziale pasażerskim,
  • system zapowiadania przystanków, emitujący automatycznie pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego przebiegu trasy.

Nowe autobusy są pojazdami niskopodłogowymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Posiadają rozkładaną rampę najazdową oraz miejsce w którym istnieje możliwość mocowania wózka.

Ponadto nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało będzie 6 kamer monitoringu oraz automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika.

 

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

W dniu 23 czerwca (sobota) o godz. 7:00 rozpoczną się roboty naprawcze pierścienia z kostki brukowej na Rondzie NSZZ Solidarność

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca (sobota) o godz. 7:00 rozpoczną się roboty naprawcze pierścienia z kostki brukowej na Rondzie NSZZ Solidarność (skrzyżowanie ul. Poznańskiej-Stanczukowskiego-Piłsudskiego). Na czas prac ww. pierścień z kostki brukowej zostanie wyłączony z ruchu. Planowany termin zakończenia robót to 25 czerwca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniach 22 – 23 czerwca br.

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniach 22 – 23 czerwca br.

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniach 22 – 23 czerwca br.

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizacją plenerowych koncertów na Placu Wojciecha Bogusławskiego w ramach Dni Miasta Kalisza, w dniach 22 i 23 czerwca br. autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami.

 

W dniu 22 czerwca br. (piątek):

  • w godz. 14:00 – 18:00 w związku z częściowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulicy Częstochowskiej:

Linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku Osiedla Dobrzec od Ronda Ptolemeusza ulicami: Nowy Świat – Ułańską – Bankowa – Aleją Wolności …,

Linie nr 3A, 3B, 3C, 3D, 7 w kierunku ul. Częstochowskiej ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Harcerską – Chopina – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Sukienniczą – Aleją Wolności – Bankową – Ułańską – Nowy Świat – Częstochowską …

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki: Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Inkubator 03 i 04.

 

  • w godz. 18:00 – 24:00 w związku z częściowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulic:  Bankowej, Alei Wolności, Częstochowskiej:

Linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku Osiedla Dobrzec od Ronda Ptolemeusza ulicami: Nowy Świat –  Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą …,

Linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku ul. Częstochowskiej ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Harcerską – Chopina – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Kopernika – Harcerską – Nowy Świat – Częstochowską …

Linia nr 11 w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: Lubelską – Łódzką – Pl. Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Kopernika – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linia nr 11 w kierunku Osiedla Winiary ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów –  Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą …,

Linie 12, 12K w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: … Parczewskiego – Pl. Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Kopernika – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linie 12, 12K w kierunku Cmentarza Komunalnego ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów – Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą …,

Linia nr 19 w kierunku Osiedla Dobrzec ulicami: Godebskiego – Stawiszyńską – Pl. Jana Pawła II – Babina – Nowy Rynek – Chopina – Kopernika – Harcerską – Nowy Świat – Legionów …,

Linia nr 19 w kierunku Osiedla Majków ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską – Legionów – Nowy Świat – Śródmiejską – Aleją Wolności – Sukienniczą …,

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki: Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Inkubator 03 i 04, Bankowa 01 i 02, Ułańska 02.

 

W dniu 23 czerwca br. (sobota)

  • w godz. 13:30 – 24:00 w związku z częściowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulicy Częstochowskiej:

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku Osiedla Dobrzec od Ronda Ptolemeusza ulicami: Nowy Świat – Ułańską – Bankową – Aleją Wolności …,

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku ul. Częstochowskiej ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Harcerską – Chopina – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Sukienniczą – Aleją Wolności – Bankową – Ułańską – Nowy Świat – Częstochowską …

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki: Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Inkubator 03 i 04.

Informujemy również, że w zależności od frekwencji uczestników imprezy, od ok. godz. 20:00 do 24:00, może zostać podjęta dodatkowo decyzja o częściowym wyłączeniu z ruchu drogowego ulic: Bankowej i Alei Wolności.

W takim przypadku autobusy kursowały będą wg. tras objazdów obowiązujących jak w dniu 22 czerwca (piątek) w godz. od 18:00 do 24:00.

 

Ponieważ zmiany w organizacji ruchu mogą powodować zakłócenia w punktualności kursowania autobusów na wymienionych liniach, za powstałe z powyższego utrudnienia wszystkich pasażerów serdecznie przepraszamy.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na
ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

W ramach Dni Miasta Kalisza wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z koncertami plenerowymi na pl. Wojciecha Bogusławskiego w dniach 22-23 czerwca br. organizowanymi przez OSRiR w Kaliszu w ramach Dni Miasta Kalisza, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza, a mianowicie:

– na pl. W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 20 czerwca br. (środa) od godz. 20:00 do 24 czerwca (niedziela) do godz.15:00,
– w dniach 22 i 23 czerwca br. (piątek i sobota) w al. Wolności (od budynku Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) oraz na ul. Częstochowskiej (od ul. Teatralnej do ul. Wał Staromiejski) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów od godz. 13:00 do godz. 24:00,
– w dniu 22 czerwca br. (piątek) od godz. 14:00 do godz. ok. 24:00 oraz 23 czerwca br. (sobota) od godz. 13:30 do godz. ok. 24:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego pl. W. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wał Staromiejski oraz jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od pl. Wojciecha Bogusławskiego do ul. Jasnej. W związku z powyższym wyjazd z przedmiotowej jezdni pomocniczej możliwy będzie wyłącznie w stronę Mostu Trybunalskiego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udziału w powyższych imprezach dużej liczby uczestników, może zostać podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego następujących ulic:
– al. Wolności od Mostu Trybunalskiego do ul. Bankowej,
– ul. Bankowej od al. Wolności do ul. Teatralnej.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 19 E od dnia 25 czerwca br.

Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 19 E od dnia 25 czerwca br.

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w okresie wakacji letnich tj. od 25 czerwca do 31 sierpnia br. z rozkładu jazdy linii 19 E wycofane zostają w dni robocze kursy szkolne, oznaczone na tabliczkach przystankowych literą „s”.

Wykaz kursów szkolnych:

  • godziny odjazdów z przystanku Kalisz Majkowska Medix 02: 07:10, 10:10, 13:10, 16:10;
  • godziny odjazdów z przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP 01: 08:45, 11:45, 14:45, 17:45.