Stacja rowerowa Dworzec PKP przeniesiona w nową lokalizację

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 6 maja br. rozpoczęły się prace budowlane przed Dworcem Kolejowym w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty”, których zakończenie planowane jest na dzień 30 września br.
W związku z wyżej wymienionymi pracami budowlanymi stacja rowerowa Dworzec PKP funkcjonująca w ramach Systemu Kaliskiego Roweru Miejskiego, z dniem 08.05.2019r. zostanie przeniesiona w nową lokalizację przy ul. Miast Partnerskich obok wejścia do Galerii Amber