Kordeckiego – kolejny etap robót

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia od godziny 8:00 rozpoczną się prace związane z budową studni kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską. Na czas robót prawy pas ruchu na ul. Częstochowskiej (patrząc od strony Ronda Ptolemeusza) zostanie zwężony, a ruch kołowy regulowany będzie przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót (w godzinach nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej). Przewidywany czas zakończenia tego etapu robót to 30 kwietnia.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.