Roboty związane z rozbudową ulicy Piwonickiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. rozpoczną się roboty związane z rozbudową ulicy Piwonickiej na odcinku od ul. Obozowej do posesji ul. Piwonicka 7.

W I etapie robót prowadzone będą prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu pojazdów i ograniczonej szerokości jezdni.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.