Przebudowa terenu Dworca PKS

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z dniem 24 kwietnia br. rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową terenu Dworca PKS w ramach zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Planowane zakończenie robót – do 30 września br.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie prowadzonych prac.