Zmiana terminu prac drogowych na ul. Wyszyńskiego (które wcześniej planowane były na dzień 1.04)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na prognozowane na 1 kwietnia (sobota) niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu i niska temperatura), zaplanowane na ten dzień prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do Ronda Honorowych Dawców Krwi zostały przez wykonawcę robót przełożone na inny termin.

Z uwagi na powyższe, zaplanowane na najbliższą sobotę utrudnienia na połączeniach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogami poprzecznymi zlokalizowanymi po stronie robót, a także wyłączenie z funkcjonowania przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną, na wysokości Hali Arena, przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wysokości przychodni lekarskiej (po stronie sklepu Biedronka) nie będzie miało miejsca.