3 kwietnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 kwietnia br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace drogowe związane będą w szczególności z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.      

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

  1. zamknięte zostanie połączenie drogi osiedlowej przebiegającej przy blokach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 i 21 z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.                   W związku z tym, wyznaczony zostanie objazd do tej drogi przez drogę osiedlową przebiegającą wzdłuż bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, na której wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów.
  2. przywrócone zostanie połączenie ulicy osiedlowej przebiegającej przy kościele z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
  3. utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odc. od ul. Granicznej w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi,
  4. utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a oraz bloku mieszkalnego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 i 11 poprzez zjazd pomiędzy przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni),
  5. utrzymany zostanie wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 tylko w lewo, a od strony Hali Arena wyłącznie w prawo – w kierunku kościoła.

Utrzymane zostaną następujące objazdy:

  • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Aliny Szapocznikow,
  • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez al. Wojska Polskiego,     ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.