Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 28 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I ” – obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat na odcinku pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Lipową, powodujący całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odcinku objętym przebudową.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym (między innymi umożliwienia dojazdu do nieruchomości usytuowanych na odcinku objętym przebudową), prowadzenie robót realizowane będzie w dwóch etapach tj.:

I etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Nowy Świat na odc. od ul. Rzemieślniczej do wjazdu na teren PWSZ (z zapewnieniem dojazdu do Hotelu Calisia i PWSZ – od strony ul. Lipowej i „Rogatki” ulicą Nowy Świat, na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów),

II etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Nowy Świat na odc. od wjazdu na teren PWSZ do ul. Lipowej (z zapewnieniem dojazdu do PWSZ i pozostałych nieruchomości od strony ul. Czaszkowskiej i ul. Legionów ulicą Nowy Świat,  na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów).

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odcinku objętym przebudową, na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

  • przejazd pojazdów przemieszczające się obecnie ul. Nowy Świat od strony ul. Legionów w kierunku „Rogatki”, skierowany zostanie na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową i ul. Lipową  na których wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,
  • w trakcie realizacji robót w etapie I, zamknięte zostanie połączenie ul. Czaszkowskiej z ul. Nowy Świat, stąd na ul. Czaszkowskiej na odc. rondo ul. Nowy Świat wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul Czaszkowskiej (patrząc od strony ronda),
  • na wlocie ul. Harcerskiej na „Rogatkę” wyłączony zostanie z ruchu kołowego wewnętrzny pas ruchu na wprost a także pas ruchu na wylocie ( w kierunku ul. Lipowej,

Istniejący obecnie przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat przed „Rogatką”  zostanie wyłączony z użytkowania i w jego miejsce wyznaczony zostanie przystanek tymczasowy na ul. Harcerskiej na wysokości Prywatnej Szkoły Sióstr Nazaretanek,

W trakcie prowadzonych robót zarówno w etapie I jak i II utrzymany będzie przejazd pojazdów w obrębie skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Lipową.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.