Kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej.

Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgodną do posesji Lipowa 34. Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowym:

– w ul. Zgodnej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy,

-do ruchu kołowego zostanie dopuszczony odcinek ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Handlową do skrzyżowania z ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.