Kolejny etap prac drogowych przebudowy ul. Toruńskiej i ul. Puckiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 7 lutego br. (poniedziałek) od godz. 08.00 w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej” rozpocznie się kolejny etap prac drogowych.

Prace obejmą regulację studni kanalizacyjnych i deszczowych, zaworów oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni po prawej stronie ul. Toruńskiej i ul. Puckiej (patrząc od ul. Warszawskiej).

Na czas przebudowy ww. ciągu ulic jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu do szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów – od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Skarszewskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyznaczone zostaną stosowne objazdy.