Utrudnienia w ruchu – Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym IV Kaliskim Półmaratonem Nocnym „Bursztynowa Hellena” w dniu 30 lipca br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

  1. W dniu 30 lipca br. od godz. 8:00 do 31 lipca br. do godz. 8:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów na parkingach w obrębie Hali Arena i Zespołu Szkół nr 9, a także na Al. Ks. J. Popiełuszki,
  • W godz. od 21:00 do ok. 01:30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegów.

Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – Al. Ks. J. Popiełuszki – ul. Armii Krajowej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Al. Wojska Polskiego – ul. Wrocławską do ul. Gościnnej gdzie bieg zawraca – ul. Wrocławską do ul. Podmiejskiej – ul. Górnośląską do ul. Szlak Bursztynowy – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Łódzkiej gdzie bieg zawraca – ul. Szlak Bursztynowy do ul. Górnośląskiej – ul. Górnośląską – ul. Wrocławską – Al. Wojska Polskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – Al. Ks. J. Popiełuszki – Hala Arena (meta).

  • W Al. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania prowadzącego do obwodnicy Nowych Skalmierzyc), ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Podmiejskiej), ul. Górnośląskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Szlak Bursztynowy) oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch kołowy odbywał się będzie zewnętrznymi pasami – po 1 pasie ruchu dla danego kierunku. Bieg odbywał się będzie wewnętrznymi pasami ruchu.
  • Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się po zewnętrznych pasach ruchu oraz poprzecznie i regulowany będzie przez Policj