2 sierpnia br. – utrudnienia w ruchu kołowym na ul. Nowy Świat

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z zaistniałą awarią kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Świat na odcinku pomiędzy ul. Legionów a ul. Rzemieślniczą,  z dniem 2 sierpnia br. (wtorek) konieczne będzie całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Nowy Świat.

W trakcie prowadzenia robót obowiązywać będzie następująca organizacja ruchu:

  • na ul. Handlowej (odc. ul. Lipowa – ul. Rzemieślnicza) zostaje utrzymany tymczasowy ruch dwukierunkowy,
  • dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony „Rogatki” ) zostanie utrzymany tak jak obecnie poprzez ul. Lipową, ul. Handlową, ul. Legionów, Ułańską, Zacisze   i ul. Czaszkowską,
  • utrzymana zostanie trasa przejazdu pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów w kierunku „Rogatki”) ulicami: Handlową, Lipową, Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
  • na ul. Czaszkowskiej (na odc. od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostaje utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia
w ruchu przepraszamy.