Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 25 lipca br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę chodników w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Widok a ul Staszica i polegał będzie na rozbiórce istniejących nawierzchni chodników i zjazdów, wykonaniu nowych nawierzchni chodników, przebudowie sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym realizację ww. zakresu robót podzielono na cztery etapy:

  • I i II etap obejmie przebudowę chodników na odc. pomiędzy ul. Widok a ul. Polną (najpierw przy prawej, a następnie lewej jezdni patrząc od strony ul. Polnej),
  • III i IV etap obejmie przebudowę chodników na odc. pomiędzy ul. Polną a ul. Staszica (najpierw przy prawej, a następnie lewej jezdni patrząc od strony ul. Staszica),

Podczas realizacji każdego z etapów robót ruch kołowy na przebudowanym odcinku al. Wojska Polskiego odbywał się będzie jednym pasem ruchu, a ruch pieszych skierowany zostanie na drugą stronę ulicy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.