ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – utrudnienia w ruchu kołowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach prac drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dniu 18 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 14.00 oraz w dniu 25 marca br. (sobota) w godz. 8.00 – 16.00 prowadzone będą roboty drogowe związane z ułożeniem warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni na skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Graniczną.

W związku z powyższym w czasie prowadzenia robót zamknięte zostanie dla ruchu kołowego wjazd i zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w ul. Graniczną oraz w kierunku ul. Armii Krajowej.

Utrzymany zostanie ruch pojazdów w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego od ul. Aliny Szapocznikow w kierunku kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania ww. prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.