Od 15 marca 2023 – utrudnienia w ruchu drogowym – ul. Starowiejska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca br. (środa) rozpoczną się roboty drogowe w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Kaliszu”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.    

 Zakres prac polegał będzie na  rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej i nowego chodnika.

W pierwszym etapie prace obejmować będą roboty po lewej stronie ulicy (patrząc od strony ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Szczypiornickiej) z pozostawieniem min. 2,75 m szerokości jezdni dla ruchu kołowego. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ulicy.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– w ul. Starowiejskiej (od ul. Szczypiornickiej w kierunku ul. Wrocławskiej) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. W związku z powyższym wyznaczony zostanie objazd   z ul. Wrocławskiej do ul. Starowiejskiej poprzez ul. Gościnną i ul. Szczypiornicką.

– na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Starowiejską wprowadzony zostanie zakaz wjazdu   w ul. Starowiejską – z dopuszczeniem dojazdu wyłączenie do firmy Libet oraz firmy WÜRTH,

– w ul. Szczpiornickiej (na odcinku od ul. Gościnnej do firmy Tontor) wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Tym samym ul. Szczpiornicka (patrząc od strony ul. Starowiejskiej) stanie się drogą bez przejazdu tzw. ślepą.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót, będziemy na bieżąco informować.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.