20 i 21 marca – utrudnienia drogowe w obrębie skrzyżowania z ul. Braci Niemojowskich

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w ramach obecnie realizowanych robót drogowych związanych z budową Szlaku Bursztynowego na odcinku pomiędzy ul. Łódzką a ul. Żwirki i Wigury, w dniach 20 i 21 marca br. (poniedziałek-wtorek) prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstw bitumicznych na wcześniej wykonanym rondzie w obrębie skrzyżowaniu z ul. Braci Niemojowskich.

W związku z powyższym, ul. Braci Niemojowskich na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury  a rondem oraz na odcinku pomiędzy ul. Miłą a ul. Cezarego Biernackiego,  stanie się drogą bez przejazdu (tzw. „ślepą”). 

Na czas prowadzenia w/w prac, dojazd do ww. odcinków ul. Braci Niemojowskich, wyznaczony zostanie odpowiednio przez ul. Żwirki i Wigury, ul. Łódzką i ul. Miłą.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.