Układanie nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 3 listopada (środa) do 6 listopada (sobota) prowadzone będą roboty związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy Rogatką a al. Wolności.

Prace prowadzone będą w trzech etapach:

1.W etapie I (3-4 listopada) prowadzone będą prace związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe:

Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

2. W etapie II (5 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Fabryczna/Kościuszki. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Fabrycznej (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) oraz ul. Kościuszki (odc. ul. Kopernika – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

3. W etapie III (6 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego. (z pozostawieniem przejezdności skrzyżowania ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Pułaskiego (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji – z jedoczesnym zakazem parkowania na ww. odcinku ulicy.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu pieszego.

Na czas robót wyznaczone zostaną następujące objazdy:

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.